Tall og årsmeldinger

Nedenfor finner du tilnærmede størrelser på en del hovedtall for Viken Skog SA. Eksakte tall for de enkelte år fremgår av våre årsmeldinger.

Våre årsmeldinger

Hovedtall

Hovedtall

Virkesomsetning  
Virkesomsetning 2,4 millioner m3
   
Oppdragsvirksomhet  
Sluttavvirkning 1,8 millioner m3
Tynning 92 000 m3
Planting 7,8 millioner planter
Ungskogpleie 20 100 daa
   
Andelseiere  
Andelseiere 9 500
Leverandører pr. år 3 450
   
Ansatte  
Totalt 86
   
Økonomi  
Driftsinntekter 1 637 millioner kr
Andelskapital 221 millioner kr
Egenkapital totalt 604 millioner kr

 

Årsmeldinger

Årsmelding 2018

Viken Skog-konsernet leverte sterke tall i 2018. Veksten er drevet av økt omsetning, konkurransedyktig kostnadsnivå og en kompetansedrevet organisasjon av ansatte og skogeiere som jobber sammen med selskapets samarbeidspartnere for å utvikle en verdikjede i verdensklasse.

Årsmelding 2017

Året 2017 skulle være forfiningens år, der vi skulle se resultatet av vår strategi hva gjelder den daglige driften i Viken Skog SA. Det er bare å ta av seg hatten for de gode driftsresultatene.

Årsmelding 2016

Året 2016 fortsatte med store forandringer i Viken Skog SA. Vi dannet Viken Logistikk AS sammen med flere tømmertransportselskaper og disponerer nå omlag 150 tømmerbiler.

Årsmelding 2015

For et år! Og for en drive! Viken Skog omsatte 2,2 millioner kubikkmeter i fjor, nesten 400 000 kubikkmeter mer enn året før.

Årsmelding 2014

For et år! Og for en drive! Viken Skog omsatte 2,2 millioner kubikkmeter i fjor, nesten 400 000 kubikkmeter mer enn året før.

Årsmelding 2013 - på lag med fremtiden

Viken Skog er Norges største omsetningsledd for tømmer og arbeider også med utvikling av ny norsk skogindustri. Viken Skog er eid av 10 600 andelseiere i 81 kommuner på Østlandet og har som mål å skape høyest mulig avkastning til sine eiere.

Årsmelding 2012 - kursen er satt

Flere fabrikknedleggelser innen treforedling skaper usikkerhet om avsetning • Lavere tømmervolumer enn i 2011 • Kjøpet av Follum-området gjennomført • Deltagelse i flere strategiske prosesser • Effektivisering av verdikjeden påbegynt

Årsmelding 2011 - mot nye horisonter

• Tangering av rekordvolum på tømmer fra 2010 • Miljøovertredelser håndtert på en god måte – nullvisjonen vedtatt • Organisasjonen er rustet for utfordringene fremover • Arbeidet for å kjøpe Norske Skog Follum åpnet mange nye muligheter.

Årsmelding 2010 - på plass igjen

• En normalisering av tømmermarkedene. • Tømmervolumet tilbake til rekordnivå – virkemidlene var effektive. • Ny administrerende direktør. • Bedring av tømmerpris til skogeier. • Dobling av volum på biovirke. • Introduksjon av skogeierområder som nytt lokalledd. • Stor aktivitet og nye ressurser.

Årsmelding 2009

• Betydelig reduksjon i omsatt tømmervolum. • Iverksetting av resultatforbedrende tiltak. • Store endringer i tømmerpris. • Beslutning om serviceavgift fra 2010. • Fallende aksjekurs på Norske Skog. • Ansettelse av ny administrerende direktør. • Arbeid med forenkling av lokalleddsstrukturen.

Årsmelding 2008

Året som var preget av den negative utviklingen i verdensøkonomien

Årsmelding 2007

“For fjerde året på rad settes det rekord for omsatt tømmervolum gjennom Viken Skog.