Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Ungskogpleie

Ungskogpleie omfatter mekanisk rydding og avstandsregulering utført i ungskog. Det tas ikke ut virke for salg. Etter utført ungskogpleie skal de beste trærne stå igjen jevnest mulig fordelt i bestandet.

I ungskogpleien har man fokus på å bedre vekstforholdene for de trærne som ut i fra treslag og kvalitet vil gi størst mulig verdi for skogeier ved senere hogst.

Etter hvert som trærne vokser, vil de konkurrere om ressurser som lys, vann og næring. Dette gjelder både om du satser på naturlig foryngelse eller planting. Ved ungskogpleie rydder man plass til fremtidstrærne ved å fjerne uønskede trær og annen konkurrerende vegetasjon. På den måten unngår man at fremtidstrærne skades eller hemmes, og legger grunnlaget for produksjon av kvalitetsvirke.

Det er viktig at inngrepet foretas på et riktig tidspunkt for å redusere kostnaden og øke effekten. Skogfond kan brukes og i mange tilfeller gis dessuten kommunale tilskudd når arbeidet er fagmessig utført.

Hva er hensikten med ungskogpleie?

 • Fristille plantene
 • Regulere antall framtidsstammer
 • Styre treslagsblandingen
 • Ta vare på mangfoldet
 • Øke verdiproduksjonen

Hvorfor ungskogpleie?

 • Redusert tilvekst på undertrykt gran tas aldri igjen
 • Høyest mulig høyde - og diametertilvekst gir kortest mulig omløpstid
 • Bedre kvalitet på framtidsskogen, og økt sagtømmerandel
 • Reduserer faren for snøbrekk og stormskader
 • Lavere hogstkostnader

Når bør unskogpleie utføres?

 • Velg riktig tidspunkt - ikke vent for lenge!
 • Skal bestandet tynnes?
 • Prioriter de mest verdifulle bestandene

UNGSKOGPLEIE ER GOD BUTIKK: Se reportasje fra Eggedal. Video: Egil Granum, Viken Skog

Produkt- og miljøkrav

Les mer her: Produkt- og miljøkrav ungskogpleie

Ta kontakt med din lokale skogbruksleder for vurdering av aktuelle områder eller avtale om ungskogpleie.

Usikker på hvilken skogpakke som passer for deg?

Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende skogprat.

Kontakt oss

Vi tilbyr fortsatt våre vanlige tjenester innen salg av tømmer, hogst og planting med mer utenom skogpakkene. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å skreddersy den løsningen som passer for deg.