Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Valdres skogeierlag

Tillitsvalgte 2020-2021

Andris J. Kvam
Leder
Knut C. Westerbø
Marit Kvåle
Gjermund Skrindsrud

Årsmøtedokumenter 2020

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Valdres skogeierlag

375 kr/m3

mot 349 kr/m3 i 2018

426 andelseiere

109 har levert tømmer

40 181 m3

massevirke levert

28 768 m3

sagtømmer levert fordelt på
26 136 m3 gran og 2 632 m3 furu

541 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Valdres skogeierlag her.