Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Valdres skogeierlag

Det går mot nettbaserte årsmøter
Det går mot nettbaserte årsmøter

Restriksjonene innført mot fysiske møter og arrangementer får konsekvenser for organisasjonsarbeidet i Viken Skog. I samråd med våre tillitsvalgte i skogeierlagene…

Tillitsvalgte 2019-2020

Andris J. Kvam
Leder
Bente Oxhovd
Knut C. Westerbø
Knut Grøndalen
Olav Wangensten

Årsmøtedokumenter 2020

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Valdres skogeierlag

375 kr/m3

mot 349 kr/m3 i 2018

426 andelseiere

109 har levert tømmer

40 181 m3

massevirke levert

28 768 m3

sagtømmer levert fordelt på
26 136 m3 gran og 2 632 m3 furu

541 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Valdres skogeierlag her.