Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Valdres skogeierlag

Regionalt ledermøte Oppland

Teams møte 04. februar 2021 18:30

Et regionalt møte for ledere i skogeierlag med samarbeidsavtale Les mer

Regionalt ledermøte Oppland

Viken Skog lokalkontor Dokka 13. april 2021 18:00

Et regionalt møte for ledere i skogeierlag med samarbeidsavtale Les mer

Regionalt ledermøte Buskerud sør, øst og nord

Viken Skog hovedkontor Hønefoss 14. april 2021 18:00

Et regionalt møte for ledere i skogeierlag med samarbeidsavtale Les mer

Regionalt ledermøte Vestfold, Kongsberg og Numedal

Viken Skog lokalkontor Revetal 15. april 2021 18:00

Et regionalt møte for ledere i skogeierlag med samarbeidsavtale Les mer

Tillitsvalgte 2020-2021

Andris J. Kvam
Skogeierlagsleder
Knut C. Westerbø
Marit Kvåle
Gjermund Skrindsrud

Årsmøtedokumenter 2020

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Valdres skogeierlag

375 kr/m3

mot 349 kr/m3 i 2018

426 andelseiere

109 har levert tømmer

40 181 m3

massevirke levert

28 768 m3

sagtømmer levert fordelt på
26 136 m3 gran og 2 632 m3 furu

541 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Valdres skogeierlag her.