Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Valdres skogeierlag

Tillitsvalgte 2021-2022

Andris J. Kvam
Skogeierlagsleder
Knut C. Westerbø
Marit Kvåle
Gjermund Skrindsrud

Årsmøtedokumenter 2021

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Valdres skogeierlag

325 kr/m3

mot 377kr/m3 i 2019

414 andelseiere

110 har levert tømmer

30 796 m3

massevirke levert

29 401 m3

sagtømmer levert fordelt på
26 410 m3 gran og 2991 m3 furu

759 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Valdres skogeierlag her.