Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Valdres skogeierlag

Regionalt ledermøte Oppland

Viken Skog lokalkontor Dokka 13. april 2021 18:00

Et regionalt møte for ledere i skogeierlag med samarbeidsavtale Les mer

Regionalt ledermøte Buskerud sør, øst og nord

Viken Skog hovedkontor Hønefoss 14. april 2021 18:00

Et regionalt møte for ledere i skogeierlag med samarbeidsavtale Les mer

Regionalt ledermøte Vestfold, Kongsberg og Numedal

Viken Skog lokalkontor Revetal 15. april 2021 18:00

Et regionalt møte for ledere i skogeierlag med samarbeidsavtale Les mer

Årsmøte i Valdres skogeierlag

Teams møte 22. april 2021 19:30

Årsmøte/andelseiermøte i Valdres skogeierlag Les mer

Tillitsvalgte 2020-2021

Andris J. Kvam
Skogeierlagsleder
Knut C. Westerbø
Marit Kvåle
Gjermund Skrindsrud

Årsmøtedokumenter 2020

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Valdres skogeierlag skogeierlag

325 kr/m3

mot 377kr/m3 i 2019

414 andelseiere

110 har levert tømmer

30 796 m3

massevirke levert

29 401 m3

sagtømmer levert fordelt på
26 410 m3 gran og 2991 m3 furu

759 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Valdres skogeierlag her.