Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Torpa

Årsmøte i Torpa skogeierlag

Fredheim i Aust-Torpa 27. oktober 2020 18:00

Innkalling til årsmøte i Torpa skogeierlag.  Les mer

Tillitsvalgte 2019-2020

Svein Grønvold
Aslak Bakke
Roy Bergum
Erik Benstigen

Årsmøtedokumenter 2020

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Torpa

NB! Gjelder Nordre Land, Torpa og Etnedal

424

mot 390 kr/m3 i 2017

325 andelseiere

127 har levert tømmer

47 986 m3

massevirke levert

58 811 m3

sagtømmer levert fordelt på
52 936 m3 gran og 5 875 m3 furu

1 061 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Torpa her.