Torpa

Velkommen til skogeierlaget for Torpa

Kontakt skogbruksleder

Velg Torpa som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Torpa

Tillitsvalgte 2021-2022

Knut A. Kind
Skogeierlagsleder
Bjarne Perstuen Hansen
Svein Grønvold
Erik Benstigen

Årsmøtedokumenter 2021

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Torpa skogeierlag

NB! Gjelder Nordre Land, Torpa og Etnedal

362

mot 430kr/m3 i 2019

94 andelseiere

49 har levert tømmer

23 779 m3

massevirke levert

22 761 m3

sagtømmer levert fordelt på
22 438 m3 gran og 323 m3 furu

857 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Torpa her.