Sandsvær/Kongsberg

Velkommen til skogeierlaget for Sandsvær/Kongsberg

Kontakt skogbruksleder

Velg Sandsvær/Kongsberg som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Sandsvær/Kongsberg

Tillitsvalgte 2021-2022

Petter Bøe Bjerknes
Skogeierlagsleder
Tom Erik Landemoen
Harald Bjerknes
Marte H. Evju
Jan Fjelldal

Årsmøtedokumenter 2021

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Sandsvær/Kongsberg skogeierlag

358

mot 418 kr/m3 i 2019

257 andelseiere

81 har levert tømmer

20 509 m3

massevirke levert

17 303 m3

sagtømmer levert fordelt på
11 487 m3 gran og 5 816 m3 furu

5 541 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Sandsvær/Kongsberg her.

Anders Wåla

Anders Wåla

Skogkulturansvarlig Vest, skogbruksleder i Kongsberg (vikar fram til 01.02.2022)

971 13 005

Send e-post

Anders Wåla

Skogkulturansvarlig Vest, skogbruksleder i Kongsberg (vikar fram til 01.02.2022)

Kontakt