Ringerike

Velkommen til skogeierlaget for Ringerike

Kontakt skogbruksleder

Velg Ringerike som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Ringerike

Regionalt ledermøte Buskerud sør, øst og nord

Teams møte 09. februar 2021 18:30

Et regionalt møte for ledere i skogeierlag med samarbeidsavtale Les mer

Informasjonsmøte på Teams om prosessen rundt Frivillig Vern

23. februar 2021 19:00 - 21:30

Les mer

Tillitsvalgte 2020-2021

Thrine-Lise Tryterud
Skogeierlagsleder
Tone Løchen Fogth
Turi Anine Rognerud Lamoudru
Runar Gjerald

Årsmøtedokumenter 2020

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Ringerike

428

mot 402 kr/m3 i 2018

481 andelseiere

216 har levert tømmer

99 420 m3

massevirke levert

112 527 m3

sagtømmer levert fordelt på
63 797 m3 gran og 48 730 m3 furu

6 142 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Ringerike her.