Ringerike

Velkommen til skogeierlaget for Ringerike

Kontakt skogbruksleder

Velg Ringerike som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Ringerike

Årsmøte og andelseiermøte i Ringerike 2020

Nettbasert møte på Teams 28. mai 2020 20:00 - 22:00

Innkallinger og saklister til årsmøte og andelseiermøte i Ringerike Les mer

Det går mot nettbaserte årsmøter
Det går mot nettbaserte årsmøter

Restriksjonene innført mot fysiske møter og arrangementer får konsekvenser for organisasjonsarbeidet i Viken Skog. I samråd med våre tillitsvalgte i skogeierlagene…

Fagkurs i "Ny skogbeskatning"
Fagkurs i "Ny skogbeskatning"

Mandag 6. mars ble det for Ringerike skogeierområde avholdt kurs i den nye skogbeskatningen på Follum. Interessen var stor og 70 skogeiere deltok på fagkurset…

Tillitsvalgte 2019-2020

Thrine-Lise Tryterud
Leder
Tone Fogth

Årsmøtedokumenter 2020

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Informasjon fra styret i Ringerike skogeierlag

Nøkkeltall for Viken Skog Ringerike

428

mot 402 kr/m3 i 2018

481 andelseiere

216 har levert tømmer

99 420 m3

massevirke levert

112 527 m3

sagtømmer levert fordelt på
63 797 m3 gran og 48 730 m3 furu

6 142 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Ringerike her.