Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Ringerike

Velkommen til skogeierlaget for Ringerike

Kontakt skogbruksleder

Velg Ringerike som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Ringerike

PEFC skogstandard kurs - Ringerike skogeierlag

Benterudstua, Benterudgata 26, Hønefoss 14. september 2024 09:00 - 16:00

Les mer Meld på

Lokalt engasjement baner vei for tømmer
Lokalt engasjement baner vei for tømmer

Skogeiernes og skogeierlagets engasjement var avgjørende da den tillatte totalvekten på en bru over Lågen ble skrevet opp fra 32 til 60 tonn. – Det viser…

Veier til hinder for tømmerdrift
Veier til hinder for tømmerdrift

Rundt 40 prosent av Norges veier har vektbegrensninger som gjør at tømmerbiler ikke kan kjøre på dem med henger og fullt lass. Mange av disse veiene kan…

Tillitsvalgte 2024-2025

Ola Stave
Skogeierlagsleder
Jørn Vestland Bang
Turi Anine Rognerud Lamoudru
Lise Kihle Gavermoen
Harald Fagerås

Årsmøtedokumenter 2024

Her finner du dokumenter relatert til årsmøtet

Nøkkeltall for Viken Skog Ringerike skogeierlag

554 kr/m3

mot 519 kr/m3 i 2022

383 andelseiere

165 har levert tømmer

76 223 m3

massevirke levert

104 293 m3

sagtømmer levert fordelt på
56 855 m3 gran og 47 438 m3 furu

12 983 m3

energivirke levert

513 813 planter

Plantesalg fra Viken Skog

3 135 dekar

Utført ungskogpleie

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Ringerike her.

Morten Velo

Morten Velo

Skogbruksleder i Hole, Ringerike og Hadeland (Jevnaker og Gran vest for Randsfjorden)

455 05 158

Send e-post

Morten Velo

Skogbruksleder i Hole, Ringerike og Hadeland (Jevnaker og Gran vest for Randsfjorden)

Kontakt

Sara Emilie Bråten Aarskog

Sara Emilie Bråten Aarskog

Skogkulturansvarlig i Hallingdal, Ringerike, Krødsherad-Modum, Hole, Jevnaker og Gran (vest for Randsfjorden)

971 12 820

Send e-post

Sara Emilie Bråten Aarskog

Skogkulturansvarlig i Hallingdal, Ringerike, Krødsherad-Modum, Hole, Jevnaker og Gran (vest for Randsfjorden)

Kontakt