Ringerike

Velkommen til skogeierlaget for Ringerike

Kontakt skogbruksleder

Velg Ringerike som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Ringerike

Det går mot nettbaserte årsmøter
Det går mot nettbaserte årsmøter

Restriksjonene innført mot fysiske møter og arrangementer får konsekvenser for organisasjonsarbeidet i Viken Skog. I samråd med våre tillitsvalgte i skogeierlagene…

Fagkurs i "Ny skogbeskatning"
Fagkurs i "Ny skogbeskatning"

Mandag 6. mars ble det for Ringerike skogeierområde avholdt kurs i den nye skogbeskatningen på Follum. Interessen var stor og 70 skogeiere deltok på fagkurset…

Tillitsvalgte 2020-2021

Thrine-Lise Tryterud
Leder
Tone Løchen Fogth
Turi Anine Rognerud Lamoudru
Runar Gjerald

Årsmøtedokumenter 2020

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Ringerike

428

mot 402 kr/m3 i 2018

481 andelseiere

216 har levert tømmer

99 420 m3

massevirke levert

112 527 m3

sagtømmer levert fordelt på
63 797 m3 gran og 48 730 m3 furu

6 142 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Ringerike her.