Øvre Romerike

Velkommen til skogeierlaget for Øvre Romerike

Kontakt skogbruksleder

Velg Øvre Romerike som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Øvre Romerike

Tillitsvalgte 2021-2022

Tone M. Lauten Skaar
Skogeierlagsleder
Anni Dreyer Fladby
Olav Sæther
Jørn Are Flatner
Gudmund Aas
Jan Erling Aurstad

Årsmøtedokumenter 2021 for Hurdal skogeierlag og årsmøtedokumenter for Øvre Romerike skogeierlag

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Øvre Romerike skogeierlag

366

mot 416 kr/m3 i 2019

296 andelseiere

77 har levert tømmer

23 578 m3

massevirke levert

29 204 m3

sagtømmer levert fordelt på
24 219 m3 gran og 4 985 m3 furu

4 255 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Øvre Romerike her.

Kaj Jørgensen

Kaj Jørgensen

Skogkulturansvarlig Øvre Romerike, Nedre Romerike, Hadeland (Lunner og Gran, øst for Randsfjorden).

958 06 648

Send e-post

Kaj Jørgensen

Skogkulturansvarlig Øvre Romerike, Nedre Romerike, Hadeland (Lunner og Gran, øst for Randsfjorden).

Kontakt