Øvre Romerike

Velkommen til skogeierområdet for Øvre Romerike

Kontakt skogbruksleder

Velg Øvre Romerike som ditt skogeierområde.
Saker til årsmøterunden 2019
Saker til årsmøterunden 2019

Andelseiermøtene i skogeierområdene og årsmøtene i skogeierlagene 2019 gjennomføres i perioden 20.-27.mars.Sakliste for det enkelte andelseiermøte/årsmøte…

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Øvre Romerike

Tillitsvalgte 2019-2020

Anni Dreyer Fladby
Leder
Olav Sæther
Karl Martin Slattum
Gudmund Aas
Tone M. Lauten Skaar

Årsmøtedokumenter 2020

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Øvre Romerike

416

mot 387 kr/m3 i 2018

297 andelseiere

109 har levert tømmer

30 124 m3

massevirke levert

32 149 m3

sagtømmer levert fordelt på
29 393 m3 gran og 2 756 m3 furu

3 168 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Øvre Romerike her.