Øvre Romerike

Velkommen til skogeierområdet for Øvre Romerike

Kontakt skogbruksleder

Velg Øvre Romerike som ditt skogeierområde.
Saker til årsmøterunden 2019
Saker til årsmøterunden 2019

Andelseiermøtene i skogeierområdene og årsmøtene i skogeierlagene 2019 gjennomføres i perioden 20.-27.mars.Sakliste for det enkelte andelseiermøte/årsmøte…

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Øvre Romerike

Tillitsvalgte 2019-2020

Anni Dreyer Fladby
Leder
Olav Sæther
Karl Martin Slattum
Gudmund Aas
Tone M. Lauten Skaar

Årsmøtedokumenter 2019

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Innkalling

til andelseiermøte i Øvre Romerike skogeierområde 2019

Nøkkeltall for Viken Skog Øvre Romerike

390

mot 352 kr/m3 i 2017

395 andelseiere

142 har levert tømmer

38 618 m3

massevirke levert

45 680 m3

sagtømmer levert fordelt på
40 907 m3 gran og 4 773 m3 furu

9 939 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Øvre Romerike her.