Øvre Romerike

Velkommen til skogeierlaget for Øvre Romerike og Hurdal (eget skogeierlag)

Kontakt skogbruksleder

Velg Øvre Romerike som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Øvre Romerike

Tillitsvalgte 2020-2021

Anni Dreyer Fladby
Leder
Ola Ruud
Leder i Hurdal
Olav Sæther
Tone M. Lauten Skaar
Jørn Are Flatner
Gudmund Aas
Jan Erling Aurstad

Årsmøtedokumenter 2020

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Øvre Romerike

416

mot 390 kr/m3 i 2018

394 andelseiere

155 har levert tømmer

38 387 m3

massevirke levert

46 120 m3

sagtømmer levert fordelt på
43 346 m3 gran og 2 774 m3 furu

4 589 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Øvre Romerike her.