Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Østre Romerike

Velkommen til skogeierlaget for Østre Romerike

Kontakt skogbruksleder

Velg Østre Romerike som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Østre Romerike

Tillitsvalgte 2023-2024

Morten Haugerud
Skogeierlagsleder
Jon Syver Sundby
Håvard Thoreid
Sigurd Ramstad
Geir Ellingsen

Årsmøtedokumenter 2024

Her finner du dokumenter relatert til årsmøtet

Nøkkeltall for Viken Skog Østre Romerike skogeierlag

526 kr/m3

mot 494 kr/m3 i 2022

284 andelseiere

117 har levert tømmer

41 047 m3

massevirke levert

43 408 m3

sagtømmer levert fordelt på
30 387 m3 gran og 13 021 m3 furu

9 486 m3

energivirke levert

581 290 planter

Plantesalg fra Viken Skog

2 696 dekar

Utført ungskogpleie

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Østre Romerike her.

Vegard Tønsberg

Vegard Tønsberg

Skogbruksleder i Lillestrøm og Aurskog

905 44 021

Send e-post

Vegard Tønsberg

Skogbruksleder i Lillestrøm og Aurskog

Kontakt

Forslag om mulig sammenslåing av skogeierlag

Her finner du dokumenter i forbindelse med forslaget om å slå sammen skogeierlag i Østre Romerike skogeierområde

Brev fra styrene i Aurskog skogeierlag og Blaker og Sørum skogeierlag

Orientering om forslag om å slå sammen skogeierlaga