Østre Romerike

Velkommen til skogeierlaget for Østre Romerike

Kontakt skogbruksleder

Velg Østre Romerike som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Østre Romerike

Tillitsvalgte 2021-2022

Morten Haugerud
Skogeierlagsleder
Nils-Erlend Nysted
Håvard Thoreid
Sigurd Ramstad
Geir Ellingsen
Jon Syver Sundby

Årsmøtedokumenter 2021

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Østre Romerike skogeierlag

400

mot 441 kr/m3 i 2019

279 andelseiere

155 har levert tømmer

49 809 m3

massevirke levert

130 411 m3

sagtømmer levert fordelt på
32 952 m3 gran og 35 177 m3 furu

12 941 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Østre Romerike her.

Ivar A. Smedsrud

Ivar A. Smedsrud

Skogbruksleder Nedre Romerike og Østre Romerike (Fet og Sørum)

994 58 878

Send e-post

Ivar A. Smedsrud

Skogbruksleder Nedre Romerike og Østre Romerike (Fet og Sørum)

Kontakt

Tor Jaavall

Tor Jaavall

Skogkulturansvarlig i Indre Østfold og omegn, Ytre Østfold, Follo, Sarpsborg, Våler og Svinndal, Smaalenene, Nes og Østre Romerike

958 07 276

Send e-post

Tor Jaavall

Skogkulturansvarlig i Indre Østfold og omegn, Ytre Østfold, Follo, Sarpsborg, Våler og Svinndal, Smaalenene, Nes og Østre Romerike

Kontakt

Forslag om mulig sammenslåing av skogeierlag

Her finner du dokumenter i forbindelse med forslaget om å slå sammen skogeierlag i Østre Romerike skogeierområde

Brev fra styrene i Aurskog skogeierlag og Blaker og Sørum skogeierlag

Orientering om forslag om å slå sammen skogeierlaga