Østre Romerike

Velkommen til skogeierområdet for Østre Romerike

Kontakt skogbruksleder

Velg Østre Romerike som ditt skogeierområde.
Saker til årsmøterunden 2019
Saker til årsmøterunden 2019

Andelseiermøtene i skogeierområdene og årsmøtene i skogeierlagene 2019 gjennomføres i perioden 20.-27.mars.Sakliste for det enkelte andelseiermøte/årsmøte…

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Østre Romerike

Tillitsvalgte 2019-2020

Lars Henrik Sundby
Leder
Sigurd Ramstad
Morten Haugerud
Holm Holmsen
Hans Olav Rode-Hæhre

Årsmøtedokumenter 2019

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Innkalling til andelseiermøte

i Østre Romerike skogeierområde

Innkalling til årsmøte

i Aurskog skogeierlag

Årsberetning 2018-2019

Østre Romerike skogeierområde

Nøkkeltall for Viken Skog Østre Romerike

402 kr/m3

mot 349 kr/m3 i 2017

474 andelseiere

218 har levert tømmer

100 211 m3

massevirke levert

109 081 m3

sagtømmer levert fordelt på
65 051 m3 gran og 44 030 m3 furu

12 119 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Østre Romerike her.

Knut Waaler

Knut Waaler

Skogbruksleder Aurskog-Høland, Rømskog og Sørum

480 91 575

Send e-post

Knut Waaler

Skogbruksleder Aurskog-Høland, Rømskog og Sørum

Kontakt

Forslag om mulig sammenslåing av skogeierlag

Her finner du dokumenter i forbindelse med forslaget om å slå sammen skogeierlag i Østre Romerike skogeierområde

Brev fra styrene i Aurskog skogeierlag og Blaker og Sørum skogeierlag

Orientering om forslag om å slå sammen skogeierlaga