Østre Romerike

Velkommen til skogeierområdet for Østre Romerike

Kontakt skogbruksleder

Velg Østre Romerike som ditt skogeierområde.
Saker til årsmøterunden 2019
Saker til årsmøterunden 2019

Andelseiermøtene i skogeierområdene og årsmøtene i skogeierlagene 2019 gjennomføres i perioden 20.-27.mars.Sakliste for det enkelte andelseiermøte/årsmøte…

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Østre Romerike

Tillitsvalgte 2019-2020

Lars Henrik Sundby
Leder
Sigurd Ramstad
Morten Haugerud
Holm Holmsen
Hans Olav Rode-Hæhre

Årsmøtedokumenter 2020

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Østre Romerike

441

mot 400 kr/m3 i 2018

472 andelseiere

151 har levert tømmer

51 033 m3

massevirke levert

67 460 m3

sagtømmer levert fordelt på
42 787 m3 gran og 24 672 m3 furu

6 483 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Østre Romerike her.

Knut Waaler

Knut Waaler

Skogbruksleder Aurskog-Høland, Rømskog og Sørum

480 91 575

Send e-post

Knut Waaler

Skogbruksleder Aurskog-Høland, Rømskog og Sørum

Kontakt

Forslag om mulig sammenslåing av skogeierlag

Her finner du dokumenter i forbindelse med forslaget om å slå sammen skogeierlag i Østre Romerike skogeierområde

Brev fra styrene i Aurskog skogeierlag og Blaker og Sørum skogeierlag

Orientering om forslag om å slå sammen skogeierlaga