Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Numedal

Tillitsvalgte 2019-2020

Lars Simensen
Leder
Ulrik Hoff
Ole Førli
Egil Vetle Eide
Hellik Fossan

Årsmøtedokumenter 2020

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Numedal

400

mot 376 kr/m3 i 2018

577 andelseiere

177 har levert tømmer

43 407 m3

massevirke levert

58 816 m3

sagtømmer levert fordelt på
35 099 m3 gran og 23 717 m3 furu

2 260 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Numedal her.