Numedal

Velkommen til skogeierlaget for Numedal

Kontakt skogbruksleder

Velg Numedal som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Numedal

Regionalt ledermøte Vestfold, Kongsberg og Numedal

Teams møte 11. februar 2021 18:30

Et regionalt møte for ledere i skogeierlag med samarbeidsavtale Les mer

Tillitsvalgte 2019-2020

Lars Simensen
Skogeierlagsleder
Ole Førli
Hellik Fossan
Inger Lene Bekkjorden
Odd Erling Remme

Årsmøtedokumenter 2020

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Numedal

400

mot 376 kr/m3 i 2018

577 andelseiere

177 har levert tømmer

43 407 m3

massevirke levert

58 816 m3

sagtømmer levert fordelt på
35 099 m3 gran og 23 717 m3 furu

2 260 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Numedal her.