Numedal

Velkommen til skogeierlaget for Numedal

Kontakt skogbruksleder

Velg Numedal som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Numedal

Temakveld - ny skogbruksplan

Lampeland Hotell, Flesberg 09. november 2021 18:30 - 21:00

Les mer Meld på

Tillitsvalgte 2021-2022

Lars Simensen
Skogeierlagsleder
Ole Førli
Hellik Fossan
Egil V. Eide

Årsmøtedokumenter 2021

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Numedal skogeierlag

353

mot 400 kr/m3 i 2019

571 andelseiere

205 har levert tømmer

42 239 m3

massevirke levert

58 373 m3

sagtømmer levert fordelt på
27 936 m3 gran og 30 437 m3 furu

4 629 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Numedal her.

Anders Wåla

Anders Wåla

Skogkulturansvarlig Vest, skogbruksleder i Kongsberg (vikar fram til 01.02.2022)

971 13 005

Send e-post

Anders Wåla

Skogkulturansvarlig Vest, skogbruksleder i Kongsberg (vikar fram til 01.02.2022)

Kontakt