Nordre Land

Velkommen til skogeierlaget for Nordre Land

Kontakt skogbruksleder

Velg Nordre Land som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Nordre Land

Tillitsvalgte 2020-2021

Hans Chr. Endrerud
Skogeierlagsleder
Thor Vegard Woxen
Hans Hasvold
Stine Røen
Johan Wien

Årsmøtedokumenter 2021

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Nordre Land skogeierlag

NB! Gjelder Nordre Land, Torpa og Etnedal

365

mot 429 kr/m3 i 2019

104 andelseiere

59 har levert tømmer

57 733 m3

massevirke levert

21 838 m3

sagtømmer levert fordelt på
17 130 m3 gran og 4 708 m3 furu

818 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Nordre Land her.