Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Nes (Romerike)

Regionalt ledermøte Romerike, Asker og Bærum

Teams møte 02. februar 2021 18:30

Et regionalt møte for ledere i skogeierlag med samarbeidsavtale Les mer

Regionalt ledermøte Romerike, Asker og Bærum

Viken Skog lokalkontor Nannestad 08. april 2021 18:00

Et regionalt møte for ledere i skogeierlag med samarbeidsavtale Les mer

Tillitsvalgte 2019-2020

Ole Einar Bakke
Skogeierlagsleder
Ragnar Ihle Bøhn
Trym Hagen

Dokumenter til andelseiermøte 2020

Her finner du alle dokumenter relatert til andelseiermøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Nes (Romerike)

NB - talle som presenteres her gjelder for det tidligere Østre Romerike skogeierområde hvor Nes var inkludert.

433

mot 402 kr/m3 i 2018

472 andelseiere

280 har levert tømmer

107 367 m3

massevirke levert

130 411 m3

sagtømmer levert fordelt på
74 626 m3 gran og 55 785 m3 furu

10 469 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Nes (Romerike) her.