Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Nes (Romerike)

Tillitsvalgte 2019-2020

Ole Einar Bakke
Skogeierlagsleder
Ragnar Ihle Bøhn
Trym Hagen

Dokumenter til andelseiermøte 2021

Her finner du alle dokumenter relatert til andelseiermøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Nes (Romerike) skogeierlag

NB - talle som presenteres her gjelder for det tidligere Østre Romerike skogeierområde hvor Nes var inkludert.

389

mot 425 kr/m3 i 2019

200 andelseiere

120 har levert tømmer

47 372 m3

massevirke levert

29 284 m3

sagtømmer levert fordelt på
27 658 m3 gran og 28 599 m3 furu

9069 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Nes (Romerike) her.

Tor Jaavall

Tor Jaavall

Skogkulturansvarlig i Indre Østfold og omegn, Ytre Østfold, Follo, Sarpsborg, Våler og Svinndal, Smaalenene, Nes og Østre Romerike

958 07 276

Send e-post

Tor Jaavall

Skogkulturansvarlig i Indre Østfold og omegn, Ytre Østfold, Follo, Sarpsborg, Våler og Svinndal, Smaalenene, Nes og Østre Romerike

Kontakt