Nes

Velkommen til skogeierområdet for Nes. Andelseiere i Nes er tilknyttet dette skogeierområdet.

Kontakt skogbruksleder

Velg Nes (Romerike) som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Nes (Romerike)

Fagdag Landbruksbygg i tre - Østre Romerike skogeierlag

Østre Romerike 28. oktober 2020 09:00 - 15:30

Les mer

Tillitsvalgte 2019-2020

Ole Einar Bakke
Leder

Dokumenter til andelseiermøte 2020

Her finner du alle dokumenter relatert til andelseiermøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Nes (Romerike)

NB - talle som presenteres her gjelder for det tidligere Østre Romerike skogeierområde hvor Nes var inkludert.

433

mot 402 kr/m3 i 2018

472 andelseiere

280 har levert tømmer

107 367 m3

massevirke levert

130 411 m3

sagtømmer levert fordelt på
74 626 m3 gran og 55 785 m3 furu

10 469 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Nes (Romerike) her.