Nedre Romerike

Velkommen til skogeierområdet for Nedre Romerike

Kontakt skogbruksleder

Velg Nedre Romerike som ditt skogeierområde.
Saker til årsmøterunden 2019
Saker til årsmøterunden 2019

Andelseiermøtene i skogeierområdene og årsmøtene i skogeierlagene 2019 gjennomføres i perioden 20.-27.mars.Sakliste for det enkelte andelseiermøte/årsmøte…

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Nedre Romerike

Tillitsvalgte 2019-2020

Jon Arild Huseby
Leder
Halvor Lervik
Arne Jørgen Bjørnholt
Jahn Olav Holmerud
Kristoffer Øksne

Årsmøtedokumenter 2020

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet 2019

Nøkkeltall for Viken Skog Nedre Romerike

414

mot 394 kr/m3 i 2018

176 andelseiere

41 har levert tømmer

12 611 m3

massevirke levert

15 078 m3

sagtømmer levert fordelt på
11 820 m3 gran og 3 258 m3 furu

1 175 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Nedre Romerike her.