Nedre Romerike

Velkommen til skogeierlaget for Nedre Romerike

Kontakt skogbruksleder

Velg Nedre Romerike som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Nedre Romerike

Tillitsvalgte 2021-2022

Jon Arild Huseby
Skogeierlagsleder
Halvor Lervik
Arne Jørgen Bjørnholt
Kristian F. Forbord
Kristoffer Øksne

Årsmøtedokumenter 2021

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Nedre Romerike skogeierlag

368

mot 414 kr/m3 i 2019

170 andelseiere

37 har levert tømmer

10 847 m3

massevirke levert

14 060 m3

sagtømmer levert fordelt på
9 602 m3 gran og 1 245 m3 furu

1 063 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Nedre Romerike her.

Ivar A. Smedsrud

Ivar A. Smedsrud

Skogbruksleder Nedre Romerike og Østre Romerike (Fet og Sørum)

994 58 878

Send e-post

Ivar A. Smedsrud

Skogbruksleder Nedre Romerike og Østre Romerike (Fet og Sørum)

Kontakt

Kaj Jørgensen

Kaj Jørgensen

Skogkulturansvarlig Øvre Romerike, Nedre Romerike, Hadeland (Lunner og Gran, øst for Randsfjorden).

958 06 648

Send e-post

Kaj Jørgensen

Skogkulturansvarlig Øvre Romerike, Nedre Romerike, Hadeland (Lunner og Gran, øst for Randsfjorden).

Kontakt