Nedre Romerike

Velkommen til skogeierlaget for Nedre Romerike

Kontakt skogbruksleder

Velg Nedre Romerike som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Nedre Romerike

Tillitsvalgte 2019-2020

Jon Arild Huseby
Skogeierlagsleder
Halvor Lervik
Arne Jørgen Bjørnholt
Jahn Olav Holmerud
Kristoffer Øksne

Årsmøtedokumenter 2020

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Nedre Romerike

414

mot 394 kr/m3 i 2018

176 andelseiere

41 har levert tømmer

12 612 m3

massevirke levert

15 078 m3

sagtømmer levert fordelt på
11 820 m3 gran og 3 258 m3 furu

1 175 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Nedre Romerike her.

Ivar A. Smedsrud

Ivar A. Smedsrud

Skogbruksleder Nedre Romerike og Østre Romerike (Fet og Sørum)

994 58 878

Send e-post

Ivar A. Smedsrud

Skogbruksleder Nedre Romerike og Østre Romerike (Fet og Sørum)

Kontakt

Kaj Jørgensen

Kaj Jørgensen

Skogkulturansvarlig Øvre Romerike, Nedre Romerike, Hadeland (Lunner og Gran, øst for Randsfjorden).

958 06 648

Send e-post

Kaj Jørgensen

Skogkulturansvarlig Øvre Romerike, Nedre Romerike, Hadeland (Lunner og Gran, øst for Randsfjorden).

Kontakt