Nedre Romerike

Velkommen til skogeierlaget for Nedre Romerike

Kontakt skogbruksleder

Velg Nedre Romerike som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Nedre Romerike

Tillitsvalgte 2021-2022

Ingemund Tjelmeland
Skogeierlagsleder
Georg Molvig
Heidi Halset Thingelstad
Arne Jørgen Bjørnholt
Kristian F. Forbord

Årsmøtedokumenter 2022

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Nedre Romerike skogeierlag

419

mot 368 kr/m3 i 2020

162 andelseiere

46 har levert tømmer

11 494 m3

massevirke levert

13 190 m3

sagtømmer levert fordelt på
11 864 m3 gran og 1 326 m3 furu

1 157 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Nedre Romerike her.

Ivar A. Smedsrud

Ivar A. Smedsrud

Skogbruksleder Nedre Romerike og Østre Romerike (Fet og Sørum)

994 58 878

Send e-post

Ivar A. Smedsrud

Skogbruksleder Nedre Romerike og Østre Romerike (Fet og Sørum)

Kontakt

Kaj Jørgensen

Kaj Jørgensen

Skogkulturansvarlig Øvre Romerike, Nedre Romerike, Hadeland (Lunner og Gran, øst for Randsfjorden).

958 06 648

Send e-post

Kaj Jørgensen

Skogkulturansvarlig Øvre Romerike, Nedre Romerike, Hadeland (Lunner og Gran, øst for Randsfjorden).

Kontakt

Vegard Tønsberg

Vegard Tønsberg

Skogbruksleder Nedre Romerike og Østre Romerike (Fet og Sørum)

905 44 021

Send e-post

Vegard Tønsberg

Skogbruksleder Nedre Romerike og Østre Romerike (Fet og Sørum)

Kontakt