Nedre Lågen

Velkommen til skogeierlaget for Nedre Lågen

Kontakt skogbruksleder

Velg Nedre Lågen som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Nedre Lågen

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 23. august 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 11. oktober 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 29. november 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Tillitsvalgte 2021-2022

Kristian Fredrik Gudem
Skogeierlagsleder
Anders Bjørnø Andersen
Kjell Arne Børe
Jan Anton Sannes

Årsmøtedokumenter 2022

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Nedre Lågen skogeierlag

395

mot 346 kr/m3 i 2020

359 andelseiere

113 har levert tømmer

10 241 m3

massevirke levert

20 876 m3

sagtømmer levert fordelt på
19 942 m3 gran og 934 m3 furu

9 565 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Nedre Lågen her.

Kjel Jarle Kvamme

Kjel Jarle Kvamme

Skogbruksleder Midtre Vestfold, Nedre Lågen og Sandefjord

414 02 640

Send e-post

Kjel Jarle Kvamme

Skogbruksleder Midtre Vestfold, Nedre Lågen og Sandefjord

Kontakt

Victoria Ellingsen Aas

Victoria Ellingsen Aas

Skogbruksleder Nordre Vestfold og Lardal

976 22 408

Send e-post

Victoria Ellingsen Aas

Skogbruksleder Nordre Vestfold og Lardal

Kontakt