Lier

Velkommen til skogeierlaget for Lier

Kontakt skogbruksleder

Velg Lier som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Lier

Tillitsvalgte 2019-2020

Pål Svere
Skogeierlagsleder
Kari Enger
Erik Hennum
Nils Ragnar Ødegaard

Årsmøtedokumenter 2020

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Lier

NB! Gjelder skogeierområdet Drammen, Lier, Røyken og Hurum

419

mot 393 kr/m3 i 2018

281 andelseiere

79 har levert tømmer

16 588 m3

massevirke levert

26 200 m3

sagtømmer levert fordelt på
23 450 m3 gran og 2 750 m3 furu

10 587 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Lier her.

Jon Thomas Haugland

Jon Thomas Haugland

Skogbruksleder Drammen, Hurum, Lier og Røyken

476 08 374

Send e-post

Jon Thomas Haugland

Skogbruksleder Drammen, Hurum, Lier og Røyken

Kontakt