Lier

Velkommen til skogeierlaget for Lier

Kontakt skogbruksleder

Velg Lier som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Lier

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 30. november 2021 18:30 - 19:30

Informasjon om markedet og aktuelle saker - åpent for alle tillitsvalgte i Viken Skog og skogeierlag med samarbeidsavtale Les mer Kommer!

Tillitsvalgte 2019-2020

Pål Svere
Skogeierlagsleder
Kari Enger
Erik Hennum
Nils Ragnar Ødegaard

Innkalling til andelseiermøte 2021

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet

Nøkkeltall for Viken Skog Lier skogeierlag

359

mot 419 kr/m3 i 2019

120 andelseiere

33 har levert tømmer

10 814 m3

massevirke levert

12 978 m3

sagtømmer levert fordelt på
11 402 m3 gran og 1 576 m3 furu

4 836 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Lier her.

Anders Wåla

Anders Wåla

Skogkulturansvarlig Vest, skogbruksleder i Kongsberg (vikar fram til 01.02.2022)

971 13 005

Send e-post

Anders Wåla

Skogkulturansvarlig Vest, skogbruksleder i Kongsberg (vikar fram til 01.02.2022)

Kontakt

Jon Thomas Haugland

Jon Thomas Haugland

Skogbruksleder Drammen, Hurum, Lier og Røyken

476 08 374

Send e-post

Jon Thomas Haugland

Skogbruksleder Drammen, Hurum, Lier og Røyken

Kontakt