Krødsherad - Modum

Velkommen til skogeierområdet for Krødsherad - Modum

Kontakt skogbruksleder

Velg Krødsherad - Modum som ditt skogeierområde.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Krødsherad - Modum

Informasjonskveld for valgkomiteene, region Nord

Viken Skog Hønefoss 31. januar 2019 18:30 - 21:00

Meld på

Områdeledermøte region Nord

Viken Skog Hønefoss 15. januar 2019 18:00

Meld på

Tillitsvalgte 2018-2019

Eivind Skaug
Leder
Steinar Skinnes
Tor Gunnar Bjøre
Bjørn Sorteberg

Årsmøtedokumenter 2018

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet 2018.

Innkalling

til årsmøtet 2018

Årsmelding 2017

Krødsherad - Modum skogeierområde

Regnskap 2017

Krødsherad - Modum skogeierområde

Nøkkeltall for Viken Skog Krødsherad - Modum

345

mot 326 kr/m3 i 2016

406 andelseiere

182 har levert tømmer

53 253 m3

massevirke levert

64 939 m3

sagtømmer levert fordelt på
40 883 m3 gran og 23 643 m3 furu

5 429 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Krødsherad - Modum her.

Stein Strømmen

Stein Strømmen

Skogbruksleder i Nedre Hallingdal og Krødsherad

908 61 484

Send e-post

Stein Strømmen

Skogbruksleder i Nedre Hallingdal og Krødsherad

Kontakt