Krødsherad - Modum

Velkommen til skogeierlaget for Krødsherad - Modum

Kontakt skogbruksleder

Velg Krødsherad - Modum som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Krødsherad - Modum

Årsmøte i Krødsherad og Modum skogeierlag

Teams møte 21. april 2021 19:00 - 21:00

Årsmøte/andelseiermøte i Krødsherad-Modum skogeierlag Les mer

Tillitsvalgte 2019-2020

Steinar Skinnes
Skogeierlagsleder
Eivind Skaug
Tor Gunnar Bjøre
Herman Tærud

Årsmøtedokumenter 2021

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Krødsherad - Modum skogeierlag

362

mot 421 kr/m3 i 2019

385 andelseiere

174 har levert tømmer

38 592 m3

massevirke levert

52 476 m3

sagtømmer levert fordelt på
32 190 m3 gran og 20 286 m3 furu

13 097 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Krødsherad - Modum her.