Krødsherad - Modum

Velkommen til skogeierlaget for Krødsherad - Modum

Kontakt skogbruksleder

Velg Krødsherad - Modum som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Krødsherad - Modum

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 30. november 2021 18:30 - 19:30

Informasjon om markedet og aktuelle saker - åpent for alle tillitsvalgte i Viken Skog og skogeierlag med samarbeidsavtale Les mer Kommer!

Tillitsvalgte 2021-2022

Steinar Skinnes
Skogeierlagsleder
Eivind Skaug
Tor Gunnar Bjøre
Herman Tærud

Årsmøtedokumenter 2021

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Krødsherad - Modum skogeierlag

362

mot 421 kr/m3 i 2019

385 andelseiere

174 har levert tømmer

38 592 m3

massevirke levert

52 476 m3

sagtømmer levert fordelt på
32 190 m3 gran og 20 286 m3 furu

13 097 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Krødsherad - Modum her.

Bent Erik Ingesen

Bent Erik Ingesen

Skogbruksleder Modum og Sigdal (vikar i Sigdal fram til 01.02.2022)

977 62 611

Send e-post

Bent Erik Ingesen

Skogbruksleder Modum og Sigdal (vikar i Sigdal fram til 01.02.2022)

Kontakt