Krødsherad - Modum

Velkommen til skogeierområdet for Krødsherad - Modum

Kontakt skogbruksleder

Velg Krødsherad - Modum som ditt skogeierområde.
Saker til årsmøterunden 2019
Saker til årsmøterunden 2019

Andelseiermøtene i skogeierområdene og årsmøtene i skogeierlagene 2019 gjennomføres i perioden 20.-27.mars.Sakliste for det enkelte andelseiermøte/årsmøte…

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Krødsherad - Modum

Tillitsvalgte 2019-2020

Steinar Skinnes
Leder
Eivind Skaug
Tor Gunnar Bjøre
Herman Tærud

Årsmøtedokumenter 2019

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Innkalling til andelseiermøte i

Krødsherad-Modum skogeierområde og skogeierlag

Årsmelding 2018 for

Krødsherad-Modum skogeierområde og skogeierlag

Regnskap 2018 for

Krødsherad-Modum skogeierlag

Nøkkeltall for Viken Skog Krødsherad - Modum

394

mot 345 kr/m3 i 2017

394 andelseiere

191 har levert tømmer

57 677 m3

massevirke levert

66 892 m3

sagtømmer levert fordelt på
42 516 m3 gran og 24 146 m3 furu

7 159 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Krødsherad - Modum her.

Marius Sannes

Marius Sannes

Skogbruksleder Sigdal-Eggedal, Krødsherad og Flå.

475 16 395

Send e-post

Marius Sannes

Skogbruksleder Sigdal-Eggedal, Krødsherad og Flå.

Kontakt