Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Krødsherad-Modum

Velkommen til skogeierlaget for Krødsherad-Modum

Kontakt skogbruksleder

Velg Krødsherad-Modum som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Krødsherad-Modum

Ungskogpleiekurs over to dager - Krødsherad-Modum skogeierlag

Aamodt gård, Evjesveien 1, Vikersund 13. juni 2024 12:00

Les mer

Tillitsvalgte 2024-2025

Steinar Skinnes
Skogeierlagsleder
Lars Erik Hoff
Eivind Skaug
Bente Grøstad
Herman Tærud

Årsmøtedokumenter 2024

Her finner du dokumenter relatert til årsmøtet

Nøkkeltall for Viken Skog Krødsherad-Modum skogeierlag

546 kr/m3

mot 491 kr/m3 i 2022

371 andelseiere

181 har levert tømmer

63 752 m3

massevirke levert

79 166 m3

sagtømmer levert fordelt på
52 565 m3 gran og 25 936 m3 furu

9 602 m3

energivirke levert

332 075 planter

Plantesalg fra Viken Skog

500 dekar

Utført ungskogpleie

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Krødsherad-Modum her.

Sara Emilie Bråten Aarskog

Sara Emilie Bråten Aarskog

Skogkulturansvarlig i Hallingdal, Ringerike, Krødsherad-Modum, Hole og Hadeland

971 12 820

Send e-post

Sara Emilie Bråten Aarskog

Skogkulturansvarlig i Hallingdal, Ringerike, Krødsherad-Modum, Hole og Hadeland

Kontakt