Krødsherad - Modum

Velkommen til skogeierlaget for Krødsherad - Modum

Kontakt skogbruksleder

Velg Krødsherad - Modum som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Krødsherad - Modum

Det går mot nettbaserte årsmøter
Det går mot nettbaserte årsmøter

Restriksjonene innført mot fysiske møter og arrangementer får konsekvenser for organisasjonsarbeidet i Viken Skog. I samråd med våre tillitsvalgte i skogeierlagene…

Tillitsvalgte 2019-2020

Steinar Skinnes
Leder
Eivind Skaug
Tor Gunnar Bjøre
Herman Tærud

Årsmøtedokumenter 2020

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Krødsherad - Modum

421

mot 391 kr/m3 i 2018

391 andelseiere

180 har levert tømmer

55 121 m3

massevirke levert

67 208 m3

sagtømmer levert fordelt på
41 225 m3 gran og 25 983 m3 furu

7 331 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Krødsherad - Modum her.

Marius Sannes

Marius Sannes

Skogbruksleder Sigdal-Eggedal, Krødsherad og Flå.

475 16 395

Send e-post

Marius Sannes

Skogbruksleder Sigdal-Eggedal, Krødsherad og Flå.

Kontakt