Krødsherad - Modum

Velkommen til skogeierlaget for Krødsherad - Modum

Kontakt skogbruksleder

Velg Krødsherad - Modum som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Krødsherad - Modum

Regionalt ledermøte Buskerud sør, øst og nord

Teams møte 09. februar 2021 18:30

Et regionalt møte for ledere i skogeierlag med samarbeidsavtale Les mer

Informasjonsmøte på Teams om prosessen rundt Frivillig Vern

23. februar 2021 19:00 - 21:30

Les mer

Tillitsvalgte 2019-2020

Steinar Skinnes
Skogeierlagsleder
Eivind Skaug
Tor Gunnar Bjøre
Herman Tærud

Årsmøtedokumenter 2020

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Krødsherad - Modum

421

mot 391 kr/m3 i 2018

391 andelseiere

180 har levert tømmer

55 121 m3

massevirke levert

67 208 m3

sagtømmer levert fordelt på
41 225 m3 gran og 25 983 m3 furu

7 331 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Krødsherad - Modum her.

Marius Sannes

Marius Sannes

Skogbruksleder Flå, Krødsherad og Sigdal-Eggedal

475 16 395

Send e-post

Marius Sannes

Skogbruksleder Flå, Krødsherad og Sigdal-Eggedal

Kontakt