Hurdal

Velkommen til skogeierlaget for Hurdal

Kontakt skogbruksleder

Velg Hurdal som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Hurdal

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 23. august 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 11. oktober 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 29. november 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Tillitsvalgte 2021-22

Trond Hammeren
Skogeierlagsleder
Mariann Ruud Stokkenes
Ola Bihaug

Årsmøtedokumenter 2022

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Hurdal skogeierlag

470 kr/m3

mot 391 kr/m3 i 2020

98 andelseiere

40 har levert tømmer

9 591 m3

massevirke levert

19 132 m3

sagtømmer levert fordelt på
19 046 m3 gran og 86 m3 furu

424 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Hurdal her.