Hole

Velkommen til skogeierlaget for Hole

Kontakt skogbruksleder

Velg Hole som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Hole

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 30. november 2021 18:30 - 19:30

Informasjon om markedet og aktuelle saker - åpent for alle tillitsvalgte i Viken Skog og skogeierlag med samarbeidsavtale Les mer Kommer!

Tillitsvalgte 2019-2020

Jon Fekjær
Skogeierlagsleder
Vibeke Bødtker-Næss
Per Hafnor
Magnus Langslet
Lars Fjeldstad

Årsmøtedokumenter 2021

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Hole skogeierlag

351

mot 401 kr/m3 i 2019

77 andelseiere

29 har levert tømmer

5 942 m3

massevirke levert

6 650 m3

sagtømmer levert fordelt på
5 460 m3 gran og 1 190 m3 furu

1 142 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Hole her.