Hole

Velkommen til skogeierlaget for Hole

Kontakt skogbruksleder

Velg Hole som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Hole

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 21. juni 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 23. august 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 11. oktober 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 29. november 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Tillitsvalgte 2019-2020

Jon Fekjær
Skogeierlagsleder
Vibeke Bødtker-Næss
Per Hafnor
Magnus Langslet
Øivind Kjøll

Årsmøtedokumenter 2022

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Hole skogeierlag

467

mot 351 kr/m3 i 2020

76 andelseiere

22 har levert tømmer

4600 m3

massevirke levert

8313 m3

sagtømmer levert fordelt på
3917 m3 gran og 4396 m3 furu

1 060 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Hole her.

Anne Åsødegård

Anne Åsødegård

Skogkulturansvarlig Hallingdal, Ringerike, Krødsherad-Modum, Hole og Gran (vest for Randsfjorden)

908 34 831

Send e-post

Anne Åsødegård

Skogkulturansvarlig Hallingdal, Ringerike, Krødsherad-Modum, Hole og Gran (vest for Randsfjorden)

Kontakt

Morten Velo

Morten Velo

Skogbruksleder Hole, Ringerike, Jevnaker og Gran vest for Randsfjorden

455 05 158

Send e-post

Morten Velo

Skogbruksleder Hole, Ringerike, Jevnaker og Gran vest for Randsfjorden

Kontakt