Hole

Velkommen til skogeierlaget for Hole

Kontakt skogbruksleder

Velg Hole som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Hole

Tillitsvalgte 2019-2020

Jon Fekjær
Skogeierlagsleder
Vibeke Bødtker-Næss
Per Hafnor
Karl Eilert Sundt-Olsen
Lars Fjeldstad

Årsmøtedokumenter 2020

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Informasjon fra styret i Ringerike skogeierlag

Nøkkeltall for Viken Skog Hole

Gjelder Ringerike og Hole

428

mot 402 kr/m3 i 2018

481 andelseiere

216 har levert tømmer

99 420 m3

massevirke levert

112 527 m3

sagtømmer levert fordelt på
63 797 m3 gran og 48 730 m3 furu

6 142 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Hole her.