Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Hole

Velkommen til skogeierlaget for Hole

Kontakt skogbruksleder

Velg Hole som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Hole

Tillitsvalgte 2023-2024

Jon Fekjær
Skogeierlagsleder
Per Hafnor
Magnus Langslet
Stig Væråmoen
Øivind Kjøll

Årsmøtedokumenter 2023

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Hole skogeierlag

486

mot 467 kr/m3 i 2021

75 andelseiere

16 har levert tømmer

4 359 m3

massevirke levert

5 139 m3

sagtømmer levert fordelt på
2 905 m3 gran og 2 234 m3 furu

429 m3

energivirke levert

Plantesalg fra Viken Skog

63 658 planter

Utført ungskogpleie

439 dekar

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Hole her.

Anne Åsødegård

Anne Åsødegård

Permisjon til juli 2024 (Skogkulturansvarlig i Hallingdal, Ringerike, Krødsherad-Modum, Hole, Jevnaker og Gran - vest for Randsfjorden)

908 34 831

Send e-post

Anne Åsødegård

Permisjon til juli 2024 (Skogkulturansvarlig i Hallingdal, Ringerike, Krødsherad-Modum, Hole, Jevnaker og Gran - vest for Randsfjorden)

Kontakt

Morten Velo

Morten Velo

Skogbruksleder Hole, Ringerike og Hadeland (Jevnaker og Gran vest for Randsfjorden)

455 05 158

Send e-post

Morten Velo

Skogbruksleder Hole, Ringerike og Hadeland (Jevnaker og Gran vest for Randsfjorden)

Kontakt

Sara Emilie Bråten Aarskog

Sara Emilie Bråten Aarskog

Skogkulturansvarlig i Hallingdal, Ringerike, Krødsherad-Modum, Hole, Jevnaker og Gran (vest for Randsfjorden)

971 12 820

Send e-post

Sara Emilie Bråten Aarskog

Skogkulturansvarlig i Hallingdal, Ringerike, Krødsherad-Modum, Hole, Jevnaker og Gran (vest for Randsfjorden)

Kontakt