Hallingdal

Velkommen til skogeierlaget for Hallingdal

Kontakt skogbruksleder

Velg Hallingdal som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Hallingdal

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 23. august 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 11. oktober 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 29. november 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Tillitsvalgte 2021-2022

Ola Frøysok
Skogeierlagsleder
Audun Folkedal
Erling Nerol
Erling Kittilsviken
Christer Carlsen
Haakon Hallingstad

Nøkkeltall for Viken Skog Hallingdal skogeierlag

406

mot 351 kr/m3 i 2020

724 andelseiere

279 har levert tømmer

63 367 m3

massevirke levert

70 924 m3

sagtømmer levert fordelt på
39 821 m3 gran og 31 103 m3 furu

1 922 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Hallingdal her.

Anne Åsødegård

Anne Åsødegård

Skogkulturansvarlig Hallingdal, Ringerike, Krødsherad-Modum, Hole og Gran (vest for Randsfjorden)

908 34 831

Send e-post

Anne Åsødegård

Skogkulturansvarlig Hallingdal, Ringerike, Krødsherad-Modum, Hole og Gran (vest for Randsfjorden)

Kontakt

Årsmøtedokumenter 2022

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet