Hallingdal

Velkommen til skogeierlaget for Hallingdal

Kontakt skogbruksleder

Velg Hallingdal som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Hallingdal

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 01. mars 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 03. mai 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 21. juni 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 23. august 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 11. oktober 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 29. november 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Tillitsvalgte 2021-2022

Oddvar Berg
Skogeierlagsleder
Ola Frøysok
Audun Folkedal
Erling Nerol
Nils Olav Garnås
Erling Kittilsviken
Christer Carlsen

Nøkkeltall for Viken Skog Hallingdal skogeierlag

351

mot 389 kr/m3 i 2019

745 andelseiere

265 har levert tømmer

68 646 m3

massevirke levert

58 813 m3

sagtømmer levert fordelt på
29 169 m3 gran og 29 644 m3 furu

1 628 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Hallingdal her.

Årsmøtedokumenter 2021