Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Hadeland

Tillitsvalgte 2019-2020

John-Anders Strande
Leder
Lars Magne L. Rustad
Anders Bratvold
Tor Kr. Grindaker
Olaf Haakenstad
Randi Kristensen

Årsmøtedokumenter 2020

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Hadeland

449

mot 396 kr/m3 i 2018

447 andelseiere

133 har levert tømmer

55 440 m3

massevirke levert

77 231 m3

sagtømmer levert fordelt på
57 244 m3 gran og 19 987 m3 furu

2 052 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Hadeland her.