Hadeland

Velkommen til skogeierområdet for Hadeland

Kontakt skogbruksleder

Velg Hadeland som ditt skogeierområde.
Saker til årsmøterunden 2019
Saker til årsmøterunden 2019

Andelseiermøtene i skogeierområdene og årsmøtene i skogeierlagene 2019 gjennomføres i perioden 20.-27.mars.Sakliste for det enkelte andelseiermøte/årsmøte…

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Hadeland

Tillitsvalgte 2019-2020

John-Anders Strande
Leder
Lars Magne L. Rustad
Anders Bratvold
Tor Kr. Grindaker
Olaf Haakenstad
Randi Kristensen

Årsmøtedokumenter 2019

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Innkalling til andelseiermøte og

årsmøte i Hadeland skogeierområde og skogeierlag 2019

Årsmelding

Hadeland skogeierområde/skogeierlag 2018

Resultatregnskap

Hadeland skogeierlag 2018

Balanse

Hadeland skogeierlag 2018

Nøkkeltall for Viken Skog Hadeland

396

mot 355 kr/m3 i 2017

447 andelseiere

124 har levert tømmer

61 627 m3

massevirke levert

87 443 m3

sagtømmer levert fordelt på
71 042 m3 gran og 16 401 m3 furu

1 574 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Hadeland her.