Hadeland

Velkommen til skogeierlaget for Hadeland

Kontakt skogbruksleder

Velg Hadeland som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Hadeland

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 30. november 2021 18:30 - 19:30

Informasjon om markedet og aktuelle saker - åpent for alle tillitsvalgte i Viken Skog og skogeierlag med samarbeidsavtale Les mer Kommer!

Tillitsvalgte 2021-2022

John-Anders Strande
Skogeierlagsleder
Lars Magne L. Rustad
Stine Bleken Eid
Tor Kr. Grindaker
Olaf Haakenstad
Randi Kristensen

Årsmøtedokumenter 2021

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Hadeland skogeierlag

400

mot 449 kr/m3 i 2019

444 andelseiere

120 har levert tømmer

46 568 m3

massevirke levert

70241 m3

sagtømmer levert fordelt på
54 568 m3 gran og 15 673 m3 furu

4 476 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Hadeland her.