Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Hadeland

Velkommen til skogeierlaget for Hadeland

Kontakt skogbruksleder

Velg Hadeland som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Hadeland

Tillitsvalgte 2024-2025

John-Anders Strande
Skogeierlagsleder
Lars Magne L. Rustad
Stine Bleken Eid
Tor Kr. Grindaker
Ellen Hougsrud
Pål Magnus Lunner

Årsmøtedokumenter 2024

Her finner du dokumenter relatert til årsmøtet

Nøkkeltall for Viken Skog Hadeland skogeierlag

518 kr/m3

mot 472 kr/m3 i 2022

429 andelseiere

124 har levert tømmer

52 796 m3

massevirke levert

68 372 m3

sagtømmer levert fordelt på
55 827 m3 gran og 12 546 m3 furu

2 415 m3

energivirke levert

440 398 planter

Plantesalg fra Viken Skog

616 dekar

Utført ungskogpleie

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Hadeland her:

Bent
Bent Smukkestad
Skogkulturansvarlig Romerike og Hadeland (Lunner og Gran øst for Randsfjorden) (verneombud og medlem av AMU)
Mari
Mari Gladhaug
Skogbruksleder i Gjøvik, Toten, Etnedal, Søndre Land (søndre del - på østsiden av Randsfjorden)
Morten
Morten Velo
Skogbruksleder i Hole, Ringerike og Hadeland (Jevnaker og Gran vest for Randsfjorden)
Per Arne
Per Arne Volden
Skogsoperatør Øst (Verneombud og tillitsvalgt for Fellesforbundet)
Vladislav
Vladislav Skorobogatyi
Skogbruksleder Hadeland (Lunner og Gran øst for Randsfjorden)