Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Hadeland

Velkommen til skogeierlaget for Hadeland

Kontakt skogbruksleder

Velg Hadeland som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Hadeland

Tillitsvalgte 2023-2024

John-Anders Strande
Skogeierlagsleder
Lars Magne L. Rustad
Stine Bleken Eid
Tor Kr. Grindaker
Olaf Haakenstad
Randi Kristensen

Årsmøtedokumenter 2023

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Hadeland skogeierlag

472

mot 452 kr/m3 i 2021

423 andelseiere

107 har levert tømmer

34 572 m3

massevirke levert

42 253 m3

sagtømmer levert fordelt på
36 402 m3 gran og 5 851 m3 furu

2 020 m3

energivirke levert

Plantesalg fra Viken Skog

291 959 planter

Utført ungskogpleie

200 dekar

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Hadeland her:

Anne Åsødegård

Anne Åsødegård

Permisjon til juli 2024 (Skogkulturansvarlig i Hallingdal, Ringerike, Krødsherad-Modum, Hole, Jevnaker og Gran - vest for Randsfjorden)

908 34 831

Send e-post

Anne Åsødegård

Permisjon til juli 2024 (Skogkulturansvarlig i Hallingdal, Ringerike, Krødsherad-Modum, Hole, Jevnaker og Gran - vest for Randsfjorden)

Kontakt

Bent Smukkestad

Bent Smukkestad

Skogkulturansvarlig Romerike og Hadeland (Lunner og Gran øst for Randsfjorden)

916 05 275

Send e-post

Bent Smukkestad

Skogkulturansvarlig Romerike og Hadeland (Lunner og Gran øst for Randsfjorden)

Kontakt

Mari Gladhaug

Mari Gladhaug

Skogbruksleder Gjøvik, Toten, Etnedal, Søndre Land (søndre del - på østsiden av Randsfjorden)

412 47 785

Send e-post

Mari Gladhaug

Skogbruksleder Gjøvik, Toten, Etnedal, Søndre Land (søndre del - på østsiden av Randsfjorden)

Kontakt

Morten Velo

Morten Velo

Skogbruksleder Hole, Ringerike og Hadeland (Jevnaker og Gran vest for Randsfjorden)

455 05 158

Send e-post

Morten Velo

Skogbruksleder Hole, Ringerike og Hadeland (Jevnaker og Gran vest for Randsfjorden)

Kontakt

Per Arne Volden

Per Arne Volden

Skogsoperatør Øst (Verneombud og tillitsvalgt for Fellesforbundet)

990 20 732

Send e-post

Per Arne Volden

Skogsoperatør Øst (Verneombud og tillitsvalgt for Fellesforbundet)

Kontakt

Vladislav Skorobogatyi

Vladislav Skorobogatyi

Skogbruksleder Hadeland (Lunner og Gran øst for Randsfjorden)

986 45 820

Send e-post

Vladislav Skorobogatyi

Skogbruksleder Hadeland (Lunner og Gran øst for Randsfjorden)

Kontakt