Hadeland

Velkommen til skogeierlaget for Hadeland

Kontakt skogbruksleder

Velg Hadeland som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Hadeland

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 21. juni 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 23. august 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 11. oktober 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 29. november 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Tillitsvalgte 2021-2022

John-Anders Strande
Skogeierlagsleder
Lars Magne L. Rustad
Stine Bleken Eid
Tor Kr. Grindaker
Olaf Haakenstad
Randi Kristensen

Årsmøtedokumenter 2022

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Hadeland skogeierlag

452

mot 358 kr/m3 i 2020

429 andelseiere

113 har levert tømmer

35 534 m3

massevirke levert

45 821 m3

sagtømmer levert fordelt på
40 945 m3 gran og 4 876 m3 furu

3 906 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Hadeland her:

Anne Åsødegård

Anne Åsødegård

Skogkulturansvarlig Hallingdal, Ringerike, Krødsherad-Modum, Hole og Gran (vest for Randsfjorden)

908 34 831

Send e-post

Anne Åsødegård

Skogkulturansvarlig Hallingdal, Ringerike, Krødsherad-Modum, Hole og Gran (vest for Randsfjorden)

Kontakt

Kaj Jørgensen

Kaj Jørgensen

Skogkulturansvarlig Øvre Romerike, Nedre Romerike, Hadeland (Lunner og Gran, øst for Randsfjorden).

958 06 648

Send e-post

Kaj Jørgensen

Skogkulturansvarlig Øvre Romerike, Nedre Romerike, Hadeland (Lunner og Gran, øst for Randsfjorden).

Kontakt

Mathis Stangeby

Mathis Stangeby

Skogbruksleder, Lunner og Gran øst for Randsfjorden

988 97 167

Send e-post

Mathis Stangeby

Skogbruksleder, Lunner og Gran øst for Randsfjorden

Kontakt

Morten Velo

Morten Velo

Skogbruksleder Hole, Ringerike, Jevnaker og Gran vest for Randsfjorden

455 05 158

Send e-post

Morten Velo

Skogbruksleder Hole, Ringerike, Jevnaker og Gran vest for Randsfjorden

Kontakt