Hadeland

Velkommen til skogeierlaget for Hadeland

Kontakt skogbruksleder

Velg Hadeland som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Hadeland

Regionalt ledermøte Oppland

Teams møte 04. februar 2021 18:30

Et regionalt møte for ledere i skogeierlag med samarbeidsavtale Les mer

Regionalt ledermøte Oppland

Viken Skog lokalkontor Dokka 13. april 2021 18:00

Et regionalt møte for ledere i skogeierlag med samarbeidsavtale Les mer

Regionalt ledermøte Buskerud sør, øst og nord

Viken Skog hovedkontor Hønefoss 14. april 2021 18:00

Et regionalt møte for ledere i skogeierlag med samarbeidsavtale Les mer

Regionalt ledermøte Vestfold, Kongsberg og Numedal

Viken Skog lokalkontor Revetal 15. april 2021 18:00

Et regionalt møte for ledere i skogeierlag med samarbeidsavtale Les mer

Tillitsvalgte 2019-2020

John-Anders Strande
Skogeierlagsleder
Lars Magne L. Rustad
Anders Bratvold
Tor Kr. Grindaker
Olaf Haakenstad
Randi Kristensen

Årsmøtedokumenter 2020

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Hadeland

449

mot 396 kr/m3 i 2018

447 andelseiere

133 har levert tømmer

55 440 m3

massevirke levert

77 231 m3

sagtømmer levert fordelt på
57 244 m3 gran og 19 987 m3 furu

2 052 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Hadeland her.