Hadeland

Velkommen til skogeierområdet for Hadeland

Kontakt skogbruksleder

Velg Hadeland som ditt skogeierområde.
Saker til årsmøterunden 2019
Saker til årsmøterunden 2019

Andelseiermøtene i skogeierområdene og årsmøtene i skogeierlagene 2019 gjennomføres i perioden 20.-27.mars.Sakliste for det enkelte andelseiermøte/årsmøte…

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Hadeland

Tillitsvalgte 2018-2019

Per Frøislie
Leder
Anders Bratvold
Olaf Haakenstad
Lars Magne Rustad
Mari Døhlen
John-Anders Strande

Årsmøtedokumenter 2019

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Innkalling til andelseiermøte og

årsmøte i Hadeland skogeierområde og skogeierlag 2019

Årsmelding

Hadeland skogeierområde/skogeierlag 2018

Resultatregnskap

Hadeland skogeierlag 2018

Balanse

Hadeland skogeierlag 2018

Nøkkeltall for Viken Skog Hadeland

396

mot 355 kr/m3 i 2017

447 andelseiere

124 har levert tømmer

61 627 m3

massevirke levert

87 443 m3

sagtømmer levert fordelt på
71 042 m3 gran og 16 401 m3 furu

1 574 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Hadeland her.