Eiker

Velkommen til skogeierlaget for Øvre og Nedre Eiker

Kontakt skogbruksleder

Velg Eiker som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Eiker

Regionalt ledermøte Buskerud sør, øst og nord

Teams møte 09. februar 2021 18:30

Et regionalt møte for ledere i skogeierlag med samarbeidsavtale Les mer

Høy aktivitet i Eiker skogeierområde
Høy aktivitet i Eiker skogeierområde

Ett livlig gjeng med lokale skogeiere var mandag 18. juni samlet til en innholdsrik kveld i skogen i Eiker. I tillegg har det blitt arrangert skogkveld…

Tillitsvalgte 2019-2020

Kristoffer Røren
Skogeierlagsleder
Finn Arild Stryken
Anders Hals
Sigurd Bye Røren
Anton Lundteigen

Årsmøtedokumenter 2020

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Eiker

420

mot 389 kr/m3 i 2018

273 andelseiere

76 har levert tømmer

22 471 m3

massevirke levert

22 401 m3

sagtømmer levert fordelt på
14 582 m3 gran og 7 767 m3 furu

2 461 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Eiker her.