Eiker

Velkommen til skogeierlaget for Øvre og Nedre Eiker

Kontakt skogbruksleder

Velg Eiker som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Eiker

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 25. august 2021 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker - åpent for alle tillitsvalgte i Viken Skog og skogeierlag med samarbeidsavtale Les mer Kommer!

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 12. oktober 2021 18:30 - 19:30

Informasjon om markedet og aktuelle saker - åpent for alle tillitsvalgte i Viken Skog og skogeierlag med samarbeidsavtale Les mer Kommer!

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 30. november 2021 18:30 - 19:30

Informasjon om markedet og aktuelle saker - åpent for alle tillitsvalgte i Viken Skog og skogeierlag med samarbeidsavtale Les mer Kommer!

Høy aktivitet i Eiker skogeierområde
Høy aktivitet i Eiker skogeierområde

Ett livlig gjeng med lokale skogeiere var mandag 18. juni samlet til en innholdsrik kveld i skogen i Eiker. I tillegg har det blitt arrangert skogkveld…

Tillitsvalgte 2021-2022

Kristoffer Røren
Skogeierlagsleder
Anton Lundteigen
Hilde Ruud
Terje W. Vernsskog
Lars Kristoffer Haga

Årsmøtedokumenter 2021

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Eiker skogeierlag

367

mot 420 kr/m3 i 2019

268 andelseiere

82 har levert tømmer

15 878 m3

massevirke levert

20 687 m3

sagtømmer levert fordelt på
9 967 m3 gran og 10 720 m3 furu

3 704 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Eiker her.