Eiker

Velkommen til skogeierlaget for Øvre Eiker

Kontakt skogbruksleder

Velg Eiker som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Eiker

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 23. august 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 11. oktober 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 29. november 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Høy aktivitet i Eiker skogeierområde
Høy aktivitet i Eiker skogeierområde

Ett livlig gjeng med lokale skogeiere var mandag 18. juni samlet til en innholdsrik kveld i skogen i Eiker. I tillegg har det blitt arrangert skogkveld…

Tillitsvalgte 2021-2022

Kristoffer Røren
Skogeierlagsleder
Anton Lundteigen
Hilde Ruud
Terje W. Vernsskog
Lars Kristoffer Haga

Årsmøtedokumenter 2022

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Eiker skogeierlag

432

mot 367 kr/m3 i 2020

219 andelseiere

66 har levert tømmer

12 211 m3

massevirke levert

17 102 m3

sagtømmer levert fordelt på
9 985 m3 gran og 7 117 m3 furu

3 273 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Eiker her.