Eiker

Velkommen til skogeierlaget for Øvre og Nedre Eiker

Kontakt skogbruksleder

Velg Eiker som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Eiker

Årsmøte i Skoger skogeierlag og eventuelt konstituering nye Drammen skogeierlag

Teams møte 20. april 2021 18:00

Årsmøte/andelseiermøte og eventuelt konstituerende møte i nye Drammen skogeierlag Les mer

Årsmøte i Eiker skogeierlag

Teams møte 22. april 2021 19:00

Årsmøte/andelseiermøte i Eiker skogeierlag Les mer

Høy aktivitet i Eiker skogeierområde
Høy aktivitet i Eiker skogeierområde

Ett livlig gjeng med lokale skogeiere var mandag 18. juni samlet til en innholdsrik kveld i skogen i Eiker. I tillegg har det blitt arrangert skogkveld…

Tillitsvalgte 2019-2020

Kristoffer Røren
Skogeierlagsleder
Finn Arild Stryken
Anders Hals
Sigurd Bye Røren
Anton Lundteigen

Årsmøtedokumenter 2020

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Eiker skogeierlag

367

mot 420 kr/m3 i 2019

268 andelseiere

82 har levert tømmer

15 878 m3

massevirke levert

20 687 m3

sagtømmer levert fordelt på
9 967 m3 gran og 10 720 m3 furu

3 704 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Eiker her.