Asker og Bærum

Velkommen til skogeierlaget for Asker og Bærum

Kontakt skogbruksleder

Velg Asker og Bærum som ditt skogeierlag.

Aktiviteter

Aktiviteter tilknyttet Asker og Bærum

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 23. august 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 11. oktober 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Digitalt informasjonsmøte for tillitsvalgte

Teams møte 29. november 2022 19:00 - 20:00

Informasjon om markedet og aktuelle saker Les mer

Tillitsvalgte 2021-2022

Helge Lindstad
Skogeierlagsleder
Kristen Aamodt
Anne Helene Wensaas
Anne Johnsrud
Øivind Isachsen

Årsmøtedokumenter 2022

Her finner du alle dokumenter relatert til årsmøtet.

Nøkkeltall for Viken Skog Asker og Bærum skogeierlag

445

mot 336 kr/m3 i 2020

99 andelseiere

20 har levert tømmer

4 518 m3

massevirke levert

10 853 m3

sagtømmer levert fordelt på
10 507 m3 gran og 346 m3 furu

2 964 m3

energivirke levert

Skogbruksledere

Kontakt skogbrukslederen for Asker og Bærum her.