Viken Skog jobber på for et aktivt skogbruk: -Viktig å opprettholde så normal drift som mulig!

Vi i Viken Skog jobber som vanlig, selv om ikke alle er på kontoret eller fysisk tilstede i møter. Befaringer gjennomføres som normalt med enkelte forholdsregler. Ta kontakt med din lokale skogbruksleder hvis du trenger en skogfaglig prat - skogen er et godt sted å være om dagen.


 

Aktivt skogbruk 

Våre skogbruksledere er mye ute i skogen og sammen med skogeiere, og får ikke alltid tatt telefonen. Da blir du satt over til vårt Servicesenter. Selv om vi er i en spesiell situasjon om dagen, har vi full aktivitet og jobber daglig for et aktivt skogbruk. Det er svært viktig for hele verdikjeden at du som skogeier ikke setter tiltak på vent i disse tider. Snarere tvert imot er kanskje tiden inne for å ta den befaringen i skogen som man har utsatt eller ikke tatt tak i.

Alltid et behov

Vis oss den skogen som ikke har et behov! Vi vet at det alltid finnes behov for lønnsomme tiltak i skogen, og dette er en fin tid for å planlegge hogst, planting, ungskogpleie, markberedning eller gjødsling. I Viken Skog ble blant annet ungskogpleien økt med over 50% i fjor, men det er fortsatt et stort etterslep.  

Vi yter våre tjenester som normalt, og våre skogbruksledere er på jobb og er klare for befaringer eller en gjennomgang av skogbruksplan og hvilke behov som finnes. Gjerne over telefon. 

Marked, avsetning og hogstkapasitet

Vi får mange henvendelser om avsetningen av tømmeret, og markedsutsiktene fremover. Som resten av samfunnet er det selvfølgelig en viss usikkerhet. Enkelte sagbruk har måttet redusere produksjonen sin noe på grunn problemer med bemanningen, men dette håper vi er midlertidig. Viken Skog følger situasjonen tett, og iverksetter de tiltak som er nødvendig. For å sikre at ikke bilveislageret skal bli for høyt i enkelte regioner innføres det noen begrensninger i utnyttelse av hogstkapasiteten, med prioritet for de entreprenørene som har avtale med Viken Skog.

Ser vi på de ulike sortimentene er nok usikkerheten den nærmeste tiden størst for sagtømmer, mens etterspørselen etter massevirke ser ut til å være mer robust. Hogst av bestand med høyere massevirkeandel eller tynning kan derfor være mer aktuelt enn noen gang.

Utfordringer med arbeidskraft til planting og skogkultur

For en svært stor andel av plante- og skogkulturaktiviteten har vi blitt avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Dette er dyktige, høyt motiverte og produktive sesongarbeidere som kommer igjen år etter år. Noe av kapasiteten ser ut til å komme på plass, men restriksjonene på inn- og utreise mellom landene gjør at vi må tenke nytt, og sammen med myndighetene ser vi på tiltak. Oppfordringen er derfor at vi alle må fortsette planleggingen av planting, ungskogpleie og andre tiltak som før. Det er ikke sikkert alt kan bli utført nå i vår, men alle inngåtte avtaler blir gjennomført så snart det lar seg gjøre.

Kampanjetillegg til våre andelseiere for nye tømmerkontrakter 

Verdikjeden i skogbruket er avhengig av forutsigbarhet. For å stimulere til jevn aktivitet i sommer og høst innfører Viken Skog et nytt  kontraheringstillegg. Ta kontakt med din lokale skogbruksleder for mer informasjon om hva som vil lønne seg for deg og din skog. 

Serviceløfte: Kontakt innen to virkedager

Viken Skog har et serviceløfte som innebærer at alle henvendelser skal følges opp senest innen to virkedager. Vi ser frem til å høre fra deg!

Finn din lokale skogbruksleder her

Vårt Servicesenter har åpent på dagtid og kan nås på telefon 32103000

E-posten vår er: e-post@viken.skog.no

Vi er også tilgjengelig på chatten vår her inne på nettisiden - vi bistår deg gjerne. Sammen skal vi få til et langsiktig og lønnsomt skogbruk.