Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Tiltakspakken for å opprettholde hogstaktiviteten gir mange muligheter

Landbruks- og matdepartementet har nå fastsatt den nye tilskuddsordning for å bøte på de negative konsekvensene for hogstentreprenørene som følge av Covid-19. - Tiltakspakka er bra og setter oss i stand til å holde flere entreprenører i aktivitet og gir oss en god anledning til å drive skoghygiene, altså rydde i vindfall og annen skadet, for eksempel tørkestressa, skog. Slik hogst er normalt dyr og derfor er tilskudd kjærkomment. I tillegg kan man søke om tilskudd til veikanthogst og liknende aktiviteter, sier skogsjef Øst Even Bergseng i Viken Skog.


For å avhjelpe en krevende situasjon der skogsentreprenører har opplevd manglende oppdrag på grunn av Covid-19-utbruddet, har landbruks- og matdepartmentet nå fastsatt en ny midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket i 2020. 

Tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen retter seg mot drifter som omfatter helmekanisert tynning, og andre helmekaniserte skogsdrifter med høye driftskostnader samt taubanedrift. For å komme inn under ordningen må driftene være begynt 12. mai 2020 eller senere.

Helmekanisert tynning: gis inntil 75% tilskudd på den delen av driftskostnaden som overstiger 230 kr/fm3 rundvirke eller energivirke, begrenset oppad til 120 kr/fm3.

Helmekaniserte drifter med høy driftskostnad: gis inntil 75% tilskudd på den delen av driftskostnaden som overstiger 160 kr/fm3, begrenset oppad til 120 kr/fm3.

For å ta del i tilskuddsordningen, må skogeier søke til kommunen gjennom søknadsskjema på Landbruksdirektoratet sine nettsider.

For å få utbetalt tilskuddet, må det sendes anmodning om utbetaling til kommunen innen senest 30. november 2020.

 

Aktivitet og skoghygiene

Skogsjef Øst i Viken Skog Even Bergseng er opptatt av å holde hjula i gang og mener Regjeringens tiltakspakke er bra for skogbruket i en utfordrende tid.

-Tiltakspakka er bra og setter oss i stand til å holde flere entreprenører i aktivitet. Vi prioriterer allerede inngåtte kontrakter og forholder oss til de tømmerleveransene vi har avtalt med industrien. Dette er spesielt viktig inn mot sommerferien og vi er opptatt av å ha god kontroll på bilveislageret med tømmer. Å ha kontroll på bilveislageret er også viktig i forhold til skoghygiene. Vi ser antydninger til økende antall barkbiller i fellene som det offentlige benytter til overvåking av barkbillebestanden. Da er det viktig å få ferskt, men døende virke ut av skogen før billene flyr seinere på sommeren.  Tiltakspakka retta mot entreprenørene gir oss derfor en god anledning til å drive skoghygiene, altså rydde i vindfall og annen skadet, for eksempel tørkestressa, skog. Slik hogst er normalt dyr og derfor er tilskudd kjærkomment, sier Bergseng.

 

Kontakt skogbruksleder for en befaring

Bergseng mener skogeieren også nå har mulighet til få utbedret manglende vedlikehold på skogsbilveier.

-Jeg oppfordrer skogeierne til å ta kontakt med skogbrukslederen sin dersom de har områder i skogen sin som trenger å ryddes eller ønsker en befaring. Videre åpner tiltakspakka for tilskudd til veikanthogst og liknende aktiviteter. Dette er en glimrende mulighet til å ta tak i veianlegg som har manglende vedlikehold og få ryddet vegetasjon langs veien, samt på snu- og velteplasser. Da holder veien bedre og transport blir langt enklere og billigere, sier Bergseng og legger til;

-Vi skal hjelpe til så godt vi kan med informasjon om tilskuddet og søknadsprosessen, men det er skogeier som må søke om tilskudd.

Søknadskjema finnes her hos Landbruksdirektoratet