Else Marie Maurseth er ny daglig leder i Viken Logistikk

Etter 20 år med jobbing med logistikk og transport hovedsakelig innenfor shipping er nå Else Marie Maurseth (48) fra Geilo, men bosatt i Hole klar for jobben som operativ daglig leder i Viken Logistikk.


Viken Logistikk AS ble etablert i 2016 og er lokalisert på Viken Skogs hovedkontor Hønefoss. Selskapet eies av Viken Skog SA, Trekk Tømmer AS, Akershus og Østfold Virkestransport AS, Nyhus Transport AS, Ekeren Tømmertransport AS, Bøhaugen Transport AS, Terje Olav Bråthen og Sørlie Transport AS. Formålet med selskapet er å drive effektiv tømmerlogistikk gjennom administrasjon av 130 tømmerbiler i Vestfold og Telemark, Viken og Innlandet. Selskapet har fire ansatte og en solid økonomi.

 

Spennende å finne løsninger

Else Marie er utdannet ved Handelshøyskolen BI/NMH innenfor internasjonal markedsføring. Hun er oppvokst på en gård på Geilo, men er nå bosatt i Hole med mann og to barn. I hele sitt yrkesaktive liv har hun jobbet med logistikk og transport.

-I min tidligere jobb innenfor shipping hadde jeg mye å gjøre med mange av de største kundene til Viken Skog. Blant annet Norske Skog, Stora Enso, Borregaard og Bergene Holm. Det er jo spennende å samarbeide med de igjen nå. Som daglig leder i Viken Logistikk vil jeg fokusere på effektivisering, oppbygging av flåtesystemer og videreutvikling av relasjoner med transportselskapene, sier Else Marie som synes det er spennende å finne løsninger og jobbe mot kunder og samarbeidspartnere.

 

Et aktivt skogbruk

Else Marie er opptatt av bærekraft og klima og ser frem til å jobbe i en næring hvor skogen er en del av klimaløsningen. Hun og hennes kollegaer i Viken Logistikk sørger for at 130 tømmervogntog transporterer tømmer mest mulig rasjonelt og effektivt.

-Skogene er en ressurs som er kritisk viktig for det langsiktige målet om et klimanøytralt samfunn. Vi må bruke skogen aktivt, og sørge for at så mye som mulig blir brukt som karbonlager i det vide spekteret av produkter som kommer fra skogen. Det å få være en del av verdikjeden skog er flott og Viken Skog-konsernet er både solide og innovative, sier Else Marie.

 

Gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter

Daglig leder i Viken Skog  Tor Henrik Kristiansen er også styreleder i Viken Logistikk AS. Han er trygg på at Else Marie er den rette personen til å utvikle Viken Logistikk videre.

-Hun har stor erfaring fra transport og logistikk. Vi mener også hennes personlige kvalifikasjoner passer stillingen. Med gode samarbeidsevner og kommunikasjonsferdigheter er vi trygge på at Else Marie vil videreutvikle selskapet til beste for eierne og industrikundene, sier Kristiansen.

 

Forutsigbarhet

Målet med etableringen av Viken Logistikk i 2016 var å sikre effektiv logistikk av tømmerstokken fra skogeier til industri.

-Suksesskriteriet med transportørene på eiersiden har muliggjort mer rasjonell drift gjennom bedre planlegging, kommunikasjon og samarbeid i hverdagen som skal gi høyere service- og leveringsgrad industrien.  I tillegg gir modellen forutsigbarhet for Viken Skog og tømmerbilene. Resultatet er at Viken Logistikk på disse årene har økt volumet fra 1,5 millioner kubikk til nærmere 2,4 millioner kubikk. Fokuset fremover vil være å fortsette arbeidet mot en verdikjede i verdensklasse. Effektiv logistikk er helt vesentlig for at skogen skal kunne være en av løsningene på de globale utfordringene innen bærekraft og klima, sier Kristiansen.