Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

5 kjappe med Mathis Stangeby - vår nye skogbruksleder på Hadeland

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene våre. I en stor organisasjon som Viken Skog, er det naturlig med et dynamisk tilsig av ny kompetanse. Vi tror det er sunt å bli utfordret av nye tankesett, og gleder oss derfor alltid til å bli bedre kjent med våre nye hoder. Derfor stiller vi våre nyansatte fem kjappe spørsmål for å komme tettere på – god lesning!

Kort om Mathis

Navn og alder: Mathis Stangeby (26)

Nyansatt som: Skogbruksleder på Hadeland

Utdannelse: Bachelor i skogbruk fra Evenstad, master i skogfag og forstkandidat fra NMBU

Erfaring: Diverse manuelt skogsarbeid og skogforvaltning ved siden av studiene

Brenner for: Et aktivt skogbruk og skogeiers rettigheter

Trives med: Rypejakt på høsten, på sjøen de varmeste sommerdagene og med en motorsag i vedaskauen

Kontaktinfo: Mobil +47 988 97 167 | e-post: mast@viken.skog.no

 

Hvem er egentlig Mathis, og hvor lenge har du jobbet med skog?

– Jeg håper at folk oppfatter meg som en trivelig kar! Jeg kommer nå rett fra studier på Ås og er ferdig utdannet forstkandidat etter 5 år på skolebenken, sier han.

Ved siden av studiene på Evenstad og Ås har Mathis jobbet med manuelt skogsarbeid og skogforvaltning i Løvenskiold-Vækerø:

– Jeg er også til dels oppvokst i Nordmarka, så jeg har kjennskap og erfaring til skogbruket fra ung alder derifra, forteller Mathis.

Hva gjør du helst på fritiden?  

Mathis er en sosial fyr. Noen kaller han også litt rastløs, for han har mange interesser hele året:

– Jeg er mye på sjøen om sommeren. Høsten går med til jakt og når vinteren går jeg mye på ski i marka og på fjellet.

Hva tror du blir det beste ved å jobbe i Viken Skog? 

– Jeg tror det blir varierete og spennende arbeidsdager der jeg får være en del av et aktivt skogbruk.

Hva betyr skogen for deg, og hva engasjerer deg?

– Skogen er en viktig ressurs. Jeg er opptatt av at den forvaltes på en aktiv måte og at vi tar vare på de verdiene som den gir.

Hvilke fremtidstanker har du på vegne av Viken Skog og skognæringen? 

– Jeg har stor tro på skogbruket og skognæringen i årene fremover. Jeg synes det er spennende å være en del av den utviklingen som næringen hele tiden er i.

Vi i Viken Skog ønsker Mathis velkommen med på laget, sammen er vi kompetanse som lønner seg.