Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

5 kjappe med Hans Martin Hofseth - vår nye skogbruksleder på Nes/Eidsvoll

Vi i Viken Skog vet at den aller viktigste ressursen vi har er våre ansatte, som lever ut verdiene våre hver dag ute i felt eller på et av avdelingskontorene våre. I en stor organisasjon som Viken Skog, er det naturlig med et dynamisk tilsig av ny kompetanse. Vi tror det er sunt å bli utfordret av nye tankesett, og gleder oss derfor alltid til å bli bedre kjent med våre nye hoder. Derfor stiller vi våre nyansatte fem kjappe spørsmål for å komme tettere på – god lesning!

Kort om Hans Martin

Navn og alder: Hans Martin Hofseth (27)

Nyansatt som: Skogbruksleder på Nes/Eidsvoll

Utdannelse: Fullført 2 år VGs med fagbrev

Erfaring: Ni år fra skogsmaskin, de siste sju fra Hogstmaskin

Brenner for: Fotball, bil og skog-/landbruk

Trives med: Skogens ro og mak, samt trivelig samtaler med skogeiere

Kontaktinfo: Mobil +47 994 86 779 | e-post: hamh@viken.skog.no

 

Hvem er egentlig Hans Martin, og hvilken erfaring har du med skogsarbeid?

– Jeg er en rolig, men engasjert kar på 27 år fra Nes på Romerike. Jeg bor på småbruket jeg kommer fra helt nord i
Nes. Før jeg tok jobben i Viken Skog jobbet jeg for et lokalt entreprenørfirma der jeg kjørte hogstmaskin.

Hva gjør du helst på fritiden?  

– Jeg er veldig interessert i fotball. Ellers så går det mye i vedlikehold på småbruket.

Hva tror du blir det beste ved å jobbe i Viken Skog? 

– Da jeg satt i hogstmaskin trivdes jeg veldig godt med kontakten jeg hadde med skogeierne. Nå ser jeg frem til samarbeidet med skogeierne som skogbruksleder og gleder med til å jobbe for å fremme Viken Skog  og skogbruket i Nes.

Hva betyr skogen for deg, og hva engasjerer deg?

– Det betyr mye for meg at skognæringen er en fornybar ressurs, og at det er en bærekraftig næring vi jobber i. Mange folk har under koronaen oppdaget skogen på nytt og brukt den som rehabilitering under en vaskelig tid. Det synes jeg er fint!

Hvilke fremtidstanker har du på vegne av Viken Skog og skognæringen? 

– Jeg ønsker at vi fortsetter den utviklingen vi er i nå med å arbeide for en bærekraftig næring.

Vi i Viken Skog ønsker Hans Martin velkommen med på laget, sammen er vi kompetanse som lønner seg.