Skog & Markedsnytt 

NESTE LIVESENDING: Torsdag 6. mai kl. 18.00 - 19.30

Få siste nytt om tømmermarkedet, bli bedre kjent med aktører i skognæringen og hva som er av aktualiteter. 

Meld deg på neste sending og få skogkompetanse som lønner seg - der du er. 

 

VIKEN SKOGS KVARTALSVISE LIVESENDING: Her tar vi opp siste nytt i skognæringen; hva ser vi av trender, aktualiteter og prisutvikling. Her utdypes de viktigste nyhetssakene med reportasjer og gjester i studio. Programledere for sendingen er Viken Skogs Organisasjonssjef, Olav Bjella og Leder for marked og kommuniksjon, Helene Nygaardsvik Ruud.

 

PÅ AGENDAEN - TORSDAG 6. MAI 

  • Hvordan er markedet og prisutviklingen på tømmer nå? | Heidi Tandberg, Salgssjef i Viken Skog

  • Stora Enso - en global aktør med fokus på fornybare løsninger | Johan Djurberg, Virkessjef i Stora Enso

  • Hvordan utvikler eksportmarkedet seg? | Håkon H. Myhra, CEO i Viken AT Market

  • Artsjakt i skogen – hva foregår egentlig? |  Nils Bøhn, Direktør skog og arealtilknyttet virksomhet i Norges Skogeierforbund

  • Årets vårplanting – tiltak og gjennomføring | Anders Wåla, Skogkulturansvarlig i Viken Skog

  • Skogplanter østnorge investerer i ny metode for å holde gransnutebillen unna | Arne Smedstuen, Daglig leder i Skogplanter østnorge

 

Meld deg på her

SE EN SMAKTEBIT: Hvordan foregår en livesending? Få en smakebit og bli med bak i kulissene. 

Medvirkende:

Johan Djurberg

Johan Djurberg

Virkessjef i Stora Enso

Johan Djurberg

Virkessjef i Stora Enso

«

Håkon H. Myhra

Håkon H. Myhra

CEO i Viken AT Market

Håkon H. Myhra

CEO i Viken AT Market

«

Heidi Tandberg

Heidi Tandberg

Salgssjef i Viken Skog

Heidi Tandberg

Salgssjef i Viken Skog

«

Anders Wåla

Anders Wåla

Skogkulturansvarlig i Viken Skog

Anders Wåla

Skogkulturansvarlig i Viken Skog

«

Olav Bjella

Olav Bjella

Organisasjonssjef i Viken Skog. Programleder under sendingen.

Olav Bjella

Organisasjonssjef i Viken Skog. Programleder under sendingen.

«

Helene Nygaardsvik Ruud

Helene Nygaardsvik Ruud

Leder marked og kommunikasjon i Viken Skog. Programleder under sendingen.

Helene Nygaardsvik Ruud

Leder marked og kommunikasjon i Viken Skog. Programleder under sendingen.

«

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Viken Skog Servicesenter

32 10 30 00 e-post@viken.skog.no Chat nå