Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Tynning

Tynning skal kanalisere produksjonen til de mest lønnsomme fremtidstrærne, samt fjerne skadde og uegnede trær. Etter tynning skal de beste trærne stå igjen jevnest mulig fordelt.

Det gjennomføres tynninger i hogstklasse III og IV, det vil si produksjonsskog. Virke tas ut for salg. Tynninger utføres vanligvis 1-2 ganger i et bestands omløp, og der hvor ungskogpleietiltak har vært forsømt, kan være behov for forhåndsrydding før tynningshogsten.

 

Produktinnhold

Tynningsuttaket bør ikke være større enn 50 prosent av treantallet før tynning. Tynning skal som hovedregel utføres på overhøyder under 20 meter i gran- og 22 meter i furubestand.

Skader på rot og stamme

Antall skadde trær i prosent av totalt antall gjenstående trær skal ikke overstige 5 prosent.

Variasjon i treantall

Gjenstående treantall skal ikke variere med mer enn 15 prosent i sonene mellom stikkveiene ved ellers like forhold.

Råtebekjempelse

I all grantynning utført fra 1. april til 30. september, hvor temperaturen overstiger 5 grader skal stubbene behandles med Rotstop, Urea eller annet godkjent middel.

Priser

Prisen settes individuelt på hver drift, avhengig av blant annet antall trær per kubikkmeter , driftsveilengde, vanskelighetsgrad, treslag og øvrige forhold. Det kan avtales fastpris per kubikkmeter, eller som veiledende pris med avregning til slutt. I enkelte kommuner er et statstilskudd til tynning. Ta kontakt med skogbruksleder for mer informasjon og mulig tilbud om tynning.

Produkt- og miljøkrav

Les mer om dette her:

Produkt- og miljøkrav tynning

Usikker på hvilken skogpakke som passer for deg?

Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende skogprat.

Kontakt oss

Vi tilbyr fortsatt våre vanlige tjenester innen salg av tømmer, hogst og planting med mer utenom skogpakkene. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å skreddersy den løsningen som passer for deg.