Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Planting

Planlegg foryngelsen samtidig med hogst! Din lokale skogbruksleder veileder deg med bestilling og valg av plantetype. Andelseiere får 15 prosent rabatt på plantekjøp sammen med salg av tømmer.

Foryngelse etter hogst

Skogeier plikter å forynge i rimelig tid etter hogst (Skogloven). Enten dette skjer ved naturlig foryngelse eller ved planting. Det bør også vurderes markberedning i forkant av plantingen. Noe som gir raskere etablering og bedre overlevelse, som igjen gir bedre vekst og skogøkonomi. 

Det anbefales å være tidlig ute med plantebestillinger. Dette for å sikre at skogeier får de beste plantene for sitt område, samt sikre oss de beste prisene hos planteskolene - som igjen kommer skogeier tilgode.

Video: Viktigheten av planting

Hvorfor plante?

Ønsker du en raskere start og kortere omløpstid, da bør du plante. Foredlet plantemateriale gir også økt tilvekst og bedre kvalitet. 

Hva koster det?

Planteprisen varierer mellom plantetype og treslag. Her kan du benytte skogfond som gjør det enda lønnsommere på sikt. Kontakt din lokale skogbruksleder som vil være behjelpelig med plantebestilling, og kan påta seg å administrere plantearbeidet. 

Andelseiere i Viken Skog har tilgang på egne andelseiertillegg. Når det gjelder planting får alle andelseiere 15 prosent rabatt på plantekjøp sammen med salg av tømmer!

Når skal jeg plante?

Dette varrierer fra område til område. Men hovedsesongen for planting er våren. I noen områder kan det også være gunstig å plante på høsten. 

  • Grønt bar – eller vente ett år?

Anbefalinger på hvor det skal plantes: 

  • Velg gode planteplasser som gir plantene lys, næring og beskyttelse.
  • F. eks. inntil steiner, stubber, tuer, oversiden av kvisthauger og lignende.
  • Toppen av dekkrotpluggen skal stå 2-4 centimeter ned i mineraljorda.
  • Benytt kun friske planter som er riktig oppbevart og håndtert.
  • Sørg for at rotklumpen er fuktig.
  • Kontroller antall planter per dekar (Hovedregel: Bonitet x 11).

Produkt- og miljøkrav

Les mer her:

Produkt- og miljøkrav planting

 

Usikker på hvilken skogpakke som passer for deg?

Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende skogprat.

Kontakt oss

Vi tilbyr fortsatt våre vanlige tjenester innen salg av tømmer, hogst og planting med mer utenom skogpakkene. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å skreddersy den løsningen som passer for deg.