Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Markberedning

Markberedning gir raskere etablering, bedre overlevelse av planter og bedre vekstforhold. Planlegg markberedning i forbindelse med hogst!

Markberedning gjennomføres for å skape bedre etablerings- og vekstvilkår for planter og bedre spire- og etableringsvilkår for frø. Markberedning vil også redusere faren for angrep av gransnutebiller og redusere eventuelle plantekostnader. 

Hvorfor markberede?

 • Bedre livsbetingelser for planter og frø
 • Høyere temperatur, bedre nærings- og vanntilgang
 • Bedre spireforhold
 • Mindre konkurranse fra annen vegetasjon
 • Minsker faren for frostskader
 • Lettere, raskere og rimeligere planting
 • Vesentlig reduksjon av snutebilleangrep
 • Benyttes både ved foryngelse av gran og furu

 

VIDEO: Markberedning Regi: Viken Skog

Hvor skal det markberedes?

 • På bærlyng, blåbær og småbregneskog
 • I høyereliggende områder
 • Humus tykkere enn 3 centimeter

Når skal det markberedes?

 • Hogstavfallet må tørke - feltet bør ligge over en sommer etter hogst før markberedning
 • En fordel at markberedt felt ligger over en vinter før planting
 • Utnytt muligheten før frøår

Hva koster det?

Prisen fastsettes per dekar eller etter timesats (Kostnad 300 - 500 kroner per dekar). Pris vil variere etter metode, terreng og oppdragsstørrelse. Skogfond kan benyttes med skattefordel , og i mange kommuner ytes tilskudd. For nærmere opplysninger om prisnivå, kontakt din lokale skogbruksleder for mer informasjon.

Ved å utføre markberedning vil skogeier stå igjen med flere trær per dekar, noe som igjen gir et større utvalg. I tillegg vil man få bedre kvalitet og kortere omløpstid. Skogeier vil da sitte igjen med en høyere tømmerpris.

Produkt- og miljøkrav

Norsk PEFC skogstandard skal etterleves.

Les mer her:

Produkt- og miljøkrav markberedning

Usikker på hvilken skogpakke som passer for deg?

Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende skogprat.

Kontakt oss

Vi tilbyr fortsatt våre vanlige tjenester innen salg av tømmer, hogst og planting med mer utenom skogpakkene. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å skreddersy den løsningen som passer for deg.