Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Gjødsling

Gjødsling er et av de mest lønnsomme tiltakene du kan gjøre i skogen din, forutsatt at det er rett utført og til riktig tid. All skog som skal avvirkes om 8–10 år bør vurderes.

Hvorfor gjødsle skog?

 • 1–2 kubikkmeter økt volum per dekar i løpet av 8–10 år
 • Mer sagtømmer og høyere verdi per kubikkmeter
 • Finansiering over skogfond
 • Statlig tilskudd (inntil 50 prosent i 2024)
 • Årlig realavkastning på 15–35 prosent
 • Viktig klimatiltak: Netto cirka 1000 kilo CO2-binding per dekar

Hvor kan vi gjødsle?

 • Frisk produksjonsskog med tilfredsstillende tetthet
 • Kun på egnede vegetasjonstyper
 • Best resultat på bonitet 11–20
 • Gode resultater både med gran og furu
 • Størst avkastning på tynnet furu av god kvalitet, 8–10 år før sluttavvirkning

Hvorfor er gjødsling god skogøkonomi – et eksempel

Forutsetning: F14, 80 år, tynnet 10 år tilbake, 23 kubikkmeter per dekar før gjødsling.

Volumtilvekst 1,2 kubikkmeter à kr. 400    480 kroner
Verditilvekst 28 kubikkmeter à kr. 5 140 kroner
Sum inntekter   620 kroner
Kostnad gjødsling pr. dekar   600 kroner
Tilskudd 50 %   300 kroner
Dekket med skogfond   300 kroner
Rest av reell kostnad ved 37 % marginalskatt   96 kroner
Gevinst pr. dekar som kan høstes om 10 år   524 kroner

Kilde: Skogkurs

Mer nøyaktig kan den enkelte kalkulere dette ved bruk av skogkulturkalkulatoren som ligger på Kunnskapsskogen på Skogkurs sine nettsider.

Tilskudd

For å få tilskudd må det foreligge tilfredsstillende dokumentasjon, blant annet må alle arealer kartfestes. Dette ivaretas fra tracklog fra helikopteret. Det er skogeier selv som må søke om tilskudd og krav om refusjon fra Skogfond. Du finner mer informasjon på Landbruksdirektoratets nettsider.

Hva gjør Viken Skog?

Viken Skog organiserer helikoptergjødsling etter en svært nøyaktig og rasjonell metode. Med helikopter får man en presis spredning. Systemet sørger for automatisk spredning etter GPS på det planlagte området.

 • Befarer bestand, velteplasser og veier
 • Lager digitale kartfiler, blant annet merker ut nødvendige buffersoner
 • Koordinatfester landingsplasser
 • Organiserer utkjøring av gjødsel
 • Oversender nødvendig dokumentasjon og fakturerer

Produkt- og miljøkrav

Les mer om dette her:

Produkt- og miljøkrav gjødsling

Ta kontakt med din lokale skogbruksleder og forhør deg om mulighetene for å gjødsle i din skog!

Usikker på hvilken skogpakke som passer for deg?

Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende skogprat.

Kontakt oss

Vi tilbyr fortsatt våre vanlige tjenester innen salg av tømmer, hogst og planting med mer utenom skogpakkene. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å skreddersy den løsningen som passer for deg.