Foryngelseshogst

Hensikten er å høste verdiene samt legge til rette for foryngelse.

De fleste foryngelseshogster utføres med moderne hogstmaskiner med avansert teknologi , men noe utføres også motormanuelt. Dagens hogstmaskiner bruker teknologi som sikrer optimal verdiutnyttelsen og er utstyrt med digitale kartverktøy. 

Produktinnhold

Tømmeret skal opparbeides og sorteres etter gjeldende instrukser og reglement som hentes fram på andelseier- og entreprenørweb på den enkelte avtale. Utleggsandel i sagtømmer skal være mindre enn 4% av sagtømmerleveransen. Vrakandel i massevirke skal være mindre enn 3% av massevirkeleveransen (etter måling). Stubbing skal skje så lavt ned til bakkenivå som mulig.

Driftspriser

Skogeier kan inngå driftsavtale med Viken Skog , der skogbruksleder overtar ansvaret for planlegging og gjennomføring av driftsoppdraget.  Driftspris settes individuelt på hver drift avhengig av blant annet antall trær pr. m3, driftsveilengde, vanskelighetsgrad, antall sortiment, behov for forhåndsrydding og øvrige forhold. Det kan avtales fastpris pr. m3, eller som veiledende pris med avregning til slutt. Ved spesielle forhold kan det avtales pris pr. time.

Miljøkrav

Norsk PEFC skogstandard skal etterleves og dokumenteres.