Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Ta vare på skogen

Løpende vedlikehold av skogen er en god og langsiktig investering.

Kontakt oss

Hogst og hogstformer

Hensikten er å høste verdiene samt legge til rette for foryngelse.

Markberedning

Markberedning gir raskere etablering, bedre overlevelse av planter og bedre vekstforhold.

Planting

Planlegg foryngelsen samtidig med hogst! Din lokale skogbruksleder veileder deg med bestilling og valg av plantetype.

Ungskogpleie

Ungskogpleie omfatter mekanisk rydding og avstandsregulering utført i ungskog. Det tas ikke ut virke for salg.

Tynning

Tynning skal kanalisere produksjonen til de mest lønnsomme fremtidstrærne, samt fjerne skadde og uegnede trær.

Gjødsling

Gjødsling av skog er et av de mest lønnsomme tiltakene man kan foreta seg i skogen.

Skogen & miljøet

Gjennom et aktivt skogbruk tas miljøhensyn som sikrer at det biologiske mangfoldet kan utvikle seg positivt.

Hogst

Hensikten er å høste verdiene samt legge til rette for foryngelse.

De fleste foryngelseshogster utføres med moderne hogstmaskiner med avansert teknologi, men noe utføres også motormanuelt. Dagens hogstmaskiner bruker teknologi som sikrer optimal verdiutnyttelsen og er utstyrt med digitale kartverktøy.

Les mer om hogstformer her 

Markberedning

Markberedning gir raskere etablering, bedre overlevelse av planter og bedre vekstforhold. Planlegg markberedning i forbindelse med hogst!

Markberedning gjennomføres for å skape bedre etablerings- og vekstvilkår for planter og bedre spire- og etableringsvilkår for frø. Markberedning vil også redusere faren for angrep av gransnutebiller og redusere eventuelle plantekostnader.

Les mer om markberedning her 

Planting

Planlegg foryngelsen samtidig med hogst! Din lokale skogbruksleder veileder deg med bestilling og valg av plantetype. Andelseiere får 15 prosent rabatt på plantekjøp sammen med salg av tømmer.

Planlegg foryngelsen samtidig med hogst

Skogeier plikter å forynge i rimelig tid etter hogst (Skogloven). Enten dette skjer ved naturlig foryngelse eller ved planting. Det bør også vurderes markberedning i forkant av plantingen. Noe som gir raskere etablering og bedre overlevelse, som igjen gir bedre vekst og skogøkonomi.

Les mer om planting her 

Ungskogpleie

Ungskogpleie omfatter mekanisk rydding og avstandsregulering utført i ungskog. Det tas ikke ut virke for salg. Etter utført ungskogpleie skal de beste trærne stå igjen jevnest mulig fordelt i bestandet.

I ungskogpleien har man fokus på å bedre vekstforholdene for de trærne som ut i fra treslag og kvalitet vil gi størst mulig verdi for skogeier ved senere hogst.

Les mer om ungskogpleie her 

 

Tynning

Tynning skal kanalisere produksjonen til de mest lønnsomme fremtidstrærne, samt fjerne skadde og uegnede trær. Etter tynning skal de beste trærne stå igjen jevnest mulig fordelt.

Det gjennomføres tynninger i hogstklasse III og IV, det vil si produksjonsskog. Virket tas ut for salg. Tynninger utføres vanligvis 1-2 ganger i et bestands omløp, og der hvor ungskogpleietiltak har vært forsømt, kan være behov for forhåndsrydding før tynningshogsten.

Les mer om tynning her 

Gjødsling

Gjødsling av skog er et av de mest lønnsomme tiltakene man kan foreta seg i skogen. Verdiøkningen er et resultat av både økt diameter- og volumtilvekst.

Hvorfor gjødsle skog?

  • 1–2 kubikkmeter økt volum per dekar i løpet av 8–10 år
  • Mer sagtømmer og høyere verdi per kubikk
  • Finansiering over skogfond
  • Statlig tilskudd (50 prosent i 2024)
  • Årlig realavkastning på 15–35 prosent
  • Viktig klimatiltak: Netto cirka 1000 kilo CO2-binding per dekar

Les mer om gjødsling her 

Skogen & miljøet

For å lykkes i klimakampen må vi bruke skog til å erstatte produkter laget av olje, kull og gass. Gjennom et aktivt skogbruk tas miljøhensyn som sikrer at det biologiske mangfoldet kan utvikle seg positivt.

Alt tømmer som omsettes gjennom Viken Skog er miljøsertifisert.

Les mer om skogen & miljøet her 

Usikker på hvilken skogpakke som passer for deg?

Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende skogprat.

Kontakt oss

Vi tilbyr fortsatt våre vanlige tjenester innen salg av tømmer, hogst og planting med mer utenom skogpakkene. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å skreddersy den løsningen som passer for deg.