Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Tømmermarkedet

De viktigste salgsproduktene til norske skogeiere er sagtømmer som videreforedles til byggematerialer, og massevirke som brukes til papir og masseproduksjon.

Skognæringen i Norge leverer årlig i overkant av 10 millioner kubikkmeter tømmer til ulike industrikunder. Disse kan grovt sett deles i tre grupper; tremekanisk, treforedling og bioenergi

Den tremekaniske industrien består av trelastindustri, limtrefabrikker, impregneringsverk og produsenter av andre trebaserte bygge- og emballasjeartikler. Treindustrien er også en viktig leverandør av halvfabrikata til annen treforbrukende industri og av råvarer til treforedlings-, sponplate- og fiberplateindustrien og produsenter av bioenergi. Omlag 70 % av skogbrukets tømmerinntekter kommer fra treindustrien. Viken Skog er leverandør til de fleste tremekaniske bedrifter i sør-Norge. Blant de største kundene til Viken Skog er normalt Moelven, Begna Bruk og Bergene Holm.

Treforedlingsindustrien i Norge er produsenter av papir, cellulose, trekjemiprodukter, tremasse og trefiberplater.  Eksempler på viktige kunder av Viken Skog er Norske Skog, Borregaard og Hellefoss i Norge samt Stora Enso og Södra i Sverige. 

Bioenergimarkedet i Norge er hovedsaklig knyttet til varmesentraler som benytter enten flis eller trepellets i tillegg til det tradisjonelle vedmarkedet. Viken Skog er leverandør til mange av de største produsentene i Norge, som Hallingdal Trepellets, Statkraft og Skagerak Energi.

Usikker på hvilken skogpakke som passer for deg?

Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende skogprat.

Kontakt oss

Vi tilbyr fortsatt våre vanlige tjenester innen salg av tømmer, hogst og planting med mer utenom skogpakkene. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å skreddersy den løsningen som passer for deg.