Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Avsetning til Skogfond

Avsetning til Skogfond gir gunstig finansiering ved bruk til investeringer i skogbrukstiltak.

Skogfond er et lovpålagt virkemiddel som skal sikre at du som skogeier har midler til å finansiere investeringer på din skogeiendom. Ved tømmerhogst skal en del av verdien på tømmeret settes av på skogfond. Beløpet som blir satt av til skogfond er ikke skattepliktig. Beløpet kan kun benyttes til aktiviteter knyttet til skogeiendommen.

Midler fra skogfondet kan brukes til å investere i tiltak som markberedning, planting, ungskogpleie, miljøregistreringer, skogsveier, kurs og forsikringer. Det er knyttet skattefordeler til ordningen. Du kan også ta ut lønn for eget arbeid. Det er nøye beskrevet hvilke investeringer fondet kan brukes til i forskriften. 

Avsetning til Skogfond er valgfritt i intervallet 4-40%. I kalkulatoren nedenfor får du hjelp til å kalkulere aktuelle investeringer. På dette grunnlag kan riktig avsetningssats beregnes på den tømmeromsetningen du har planlagt. I tillegg gir kalkulatoren mulighet for å beregne finansiering og lønnsomhet av ulike investeringer i skog. Hvis du trenger bistand til vurderingene eller hjelp til den praktiske gjennomføringen av tiltakene, ta kontakt med skogbruksleder.

Via linken til Skogfond nedenfor kan du sjekke saldo på skogfondskontoen og få andre nyttige råd og tips. Klikker du på avspillingsknappen på bildet øverst på siden får du se en video om skogfondsspillet - et kurstilbud fra Skogkurs.

Skogfond

Skattefordelen ved skogfond

Inntekter fra et tømmersalg må du betale skatt av, men den delen som settes inn på skogfondskontoen blir det ikke inntektsskatt på. Inntektsskatt blir det først når pengene tas ut fra fondet og brukes. Men når du bruker det til investeringer i skogen din så er det kun 15% som blir beskattet, resten er skattefritt. Denne skattefordelen blir da som et indirekte tilskudd i form av redusert skatt. Den reduserte skatten tilsvarer ofte et ordinært tilskudd fra staten på 40-50% av kostnaden, eller enda mer hvis du har høy skatteprosent.

Dette kan du bruke skogfond til

Skogkultur
 •  Markberedning
 • Planting og suppleringsplanting
 • Ungskogpleie
 • Gjødsling
 • Stammekvisting
 • Grøfterensking og suppleringsgrøfting
 • Forhåndsrydding før tynning og underskudd ved tynning
Skogsveier 
 • Vedlikehold
 • Bygging, ombygging og opprusting, inkl. velteplasser
Planer, miljø og kompetanse 
 • Skogbruksplanlegging, med og uten miljøregistrering
 • Miljøtiltak
 • Kompetansehevende tiltak vedr. skog
Andre tiltak 
 • Investering i bioenergitiltak
 • Forsikring mot stormskader og brann på skog

Forskrift om skogfondet

Det er skattefordel knyttet til alle tiltak som skogfond kan brukes til, unntatt MVA. Derfor lønner det seg ikke å bruke skogfondet til å dekke momsen. Her finner du forskrift som forteller om reglene for skogfond.

Slik går du frem

Det å sette av penger til skogfondet ditt skjer i forbindelse med salg av tømmer. Her er det du som skogeier som avgjør hvor mye som skal settes av til skogfondet. Hvor mye det vil være riktig å avsette avhenger av hvilke investeringer og tiltak som skal utføres i skogen din. Det er svært lønnsomt å betale dette fra skogfondet ditt!

Hvor mye bør du sette av?

Avsetningen til skogfond må være i intervallet 4 – 40% av inntekt av tømmersalget. For de fleste vil 15-20% være et «riktig» nivå. Ved hjelp av en skogfondkalkulator kan du beregne hvor mye du bør avsette til skogfond ved tømmersalg. Dersom du er usikker på hvor mye arbeid som bør gjøres i skogen din, og hva dette vil koste, bør du søke hjelp hos din lokale skogbruksleder eller tømmerkjøper, eller du kan snakke med kommunen (landbrukskontoret).

Send faktura til landbrukskontoret

Fakturaer som du skal ha refundert med skogfond sender du til skogbruksansvarlig i kommunen (landbrukskontoret). Skogfond kan både dekke utført innleid arbeid, og arbeid du har utført selv. Du kan også registrere fakturaene hos kommunen, og få de refundert når skogfond avsettes på fremtidige tømmeroppgjør, inntil to år i etterkant. Dersom tiltaket du skal ha refundert er tilskuddsberettiget, så søker du om dette samtidig med innlevering av refusjonskrav. Snakk med kommunen om dette.