Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Priser og sortimenter

Viken Skog har konkurransedyktige tømmerpriser basert på gjeldene priser avtalt med våre industrikunder. Viken Skog skal tjene penger for skogeier - ikke på skogeier!

Viken Skog sørger for at alle skogeiere får en konkurransedyktig pris. Tømmerpris for de enkelte sortimenter fastsettes kommunevis og justeres løpende med endringer i markedet. Skogeier kan ved inngåelse av kontrakt velge mellom pris på avvirkningstidspunktet eller en fast pris basert på prisnivået på kontraktstidspunktet. For å kunne drive så rasjonelt som mulig er hele verdikjeden avhengig at driftsoppdrag planlegges over en lengre horisont. Skogeier må derfor være forberedt på prisendringer dersom man velger standard avtale med pris på avvirkningstidspunktet. Viken Skog har avsetning på de aller fleste sortimenter med leveranser til både norske og utenlandske industrikunder.

Fastpris eller dimensjonsprisliste

Massevirke, emballasjevirke og energivirke m.v. omsettes etter en fast pris pr. kubikkmeter, mens sagtømmer og eventuelle spesialsortimenter normalt blir priset etter kvalitet, lengde og diameter.

Fastpris på sagtømmer er tømmerpris basert på en forventet gjennomsnittlig dimensjon og kvalitet, mens en dimensjonsprisliste gir en sagtømmerpris basert på den faktiske kvalitet, lengde og diameter for det enkelte hogstoppdrag. Tømmerpris basert på dimensjonsprisliste kan være vanskelig å sammenligne med en så kallt fastpris, men fordelen er at skogeier får oppgjør basert på den reelle verdien for det enkelte tømmerparti.

Tømmerdrifter som utføres med hogstmaskiner får apteringsfiler (kappetabeller/prislister) overført fra Viken Skog før oppstart av den enkelte drift, noe som sikrer at maskinene utfører optimal aptering (kapping/oppdeling av treet) for å hente ut den høyeste verdien fra den enkelte stamme. Det er store verdier å hente med optimal aptering, og Viken Skog legger mye arbeid i oppfølgingen av dette.

De som skal hogge selv må ta kontakt med skogbruksleder i forkant av hogsten for å få tilsendt relevant kappetabell og krav til det enkelte sortiment.

Pris er ikke bare pris

Det er flere ting som påvirker tømmerinntekten. Forhold som skogtype, sortiment, driftskostnader, tømmerpris, aptering og skatt påvirker alle hva skogeier sitter igjen med etter avsluttet drift.

Andelseiertillegg

I tillegg til konkurransedyktige priser tilbyr Viken Skog sine andelseiere egne tillegg som kommer oppå tømmerprisen. Andelseiertilleggene finner du her. Det skal lønne seg å være andelseier! Er du ikke andelseier? Les mer og meld deg inn her.

Ta en prat med din lokale skogbruksleder om du har planer om hogst !

Din lokale skogbruksleder er oppdatert på de kommunevise prisene. 

Bruk skjemaet under for å få kontakt med din lokale skogbruksleder eller finn din lokale skogbruksleder her.