Planlegg foryngelsen

Valg av foryngelsesmetode må gjøres samtidig med planlegging av hogsten.

Ved å planlegge foryngelsen samtidig med hogsten er du sikret den mest kostnadseffektive måten å få opp ny skog og viktig for å utnytte markas produksjonsevne optimalt. PEFC skogstandard krever også at dette er dokumentert i forbindelse med hogsten. Viken Skog tilbyr 15% rabatt på kjøp av planter når dette bestilles samtidig med avtale om hogst.

Planting eller naturlig foryngelse

Ved planting i skog benyttes planter som er produsert i egne skogplanteskoler. Plantene som tilbys er produsert av foredlet plantemateriale, og gir normalt ca. 15% bedre vekst enn bestandet hadde i utgangspunktet. Alternativet til planting er «naturlig foryngelse». Da får man opp ny skog ved å sette igjen frøtrær i forbindelse med hogsten. Dette må planlegges før hogsten gjennomføres. Metoden bør bare brukes der man kan forvente nok etablerte planter innen rimelig tid. Furu forynges gjerne på denne måten.

Kostnadene etter skatt blir vesentlig lavere ved bruk av Skogfond til investeringen. Avsetning av tilstrekkelig midler til Skogfond må derfor planlegges i forbindelse med avtale om hogst. Les mer om Skogfond via linken nedenfor.

Skogfond