Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Selg tømmer

Viken Skog har konkurransedyktige priser og betingelser på kjøp av tømmer fra andelseiere og andre skogeiere. Gjennom lokalkunnskap og kjennskap til markedet kan vi gi deg de beste rådene.

Kontakt oss 

Finn din lokale skogbruksleder

Planlegg foryngelsen

Valg av foryngelsesmetode må gjøres samtidig med planlegging av hogsten.

Priser og sortimenter

Viken Skog har konkurransedyktige tømmerpriser basert på gjeldene priser avtalt med våre industrikunder. Viken Skog skal tjene penger for skogeier − ikke på skogeier!

Virkeskontrakt og betingelser

Virkeskontrakten inngås mellom skogeier og Viken Skog, og regulerer pris, leveringsbetingelser og ulike miljøkrav.

Andelseiertillegg

Andelseiere i Viken Skog får egne tillegg i tømmerprisen.

Avsetning til Skogfond

Avsetning til Skogfond gir gunstig finansiering ved bruk til investeringer i skogbrukstiltak.

Tømmermarkedet

De viktigste salgsproduktene til norske skogeiere er sagtømmer som videreforedles til byggematerialer, og massevirke som brukes til papir og masseproduksjon.

Rotkjøp

Viken Skog er kjøper av tømmer på rot.

Planlegg foryngelsen

Valg av foryngelsesmetode må gjøres samtidig med planlegging av hogsten.

Ved å planlegge foryngelsen samtidig med hogsten er du sikret den mest kostnadseffektive måten å få opp ny skog og viktig for å utnytte markas produksjonsevne optimalt. PEFC skogstandard krever også at dette er dokumentert i forbindelse med hogsten. Viken Skog tilbyr 15 prosent rabatt på kjøp av planter når dette bestilles samtidig med avtale om hogst.

Les mer om planlegging av foryngelsen 

Tømmermarkedet

De viktigste salgsproduktene til norske skogeiere er sagtømmer som videreforedles til byggematerialer, og massevirke som brukes til papir og masseproduksjon.

Skognæringen i Norge leverer årlig i overkant av 10 millioner kubikkmeter tømmer til ulike industrikunder. Disse kan grovt sett deles i tre grupper; tremekanisk, treforedling og bioenergi.

Les mer om tømmermarkedet 

Priser og sortimenter

Viken Skog har konkurransedyktige tømmerpriser basert på gjeldene priser avtalt med våre industrikunder. Viken Skog skal tjene penger for skogeier − ikke på skogeier!

Viken Skog sørger for at alle skogeiere får en konkurransedyktig pris. Tømmerpris for de enkelte sortimenter fastsettes kommunevis og justeres løpende med endringer i markedet. Skogeier kan ved inngåelse av kontrakt velge mellom pris på avvirkningstidspunktet eller en fast pris basert på prisnivået på kontraktstidspunktet.

For å kunne drive så rasjonelt som mulig er hele verdikjeden avhengig at driftsoppdrag planlegges over en lengre horisont. Skogeier må derfor være forberedt på prisendringer dersom man velger standard avtale med pris på avvirkningstidspunktet. Viken Skog har avsetning på de aller fleste sortimenter med leveranser til både norske og utenlandske industrikunder.

Les mer om priser og sortimenter 

Virkeskontrakt og betingelser

Virkeskontrakten inngås mellom skogeier og Viken Skog, og regulerer pris, leveringsbetingelser og ulike miljøkrav.

Ved avtale om salg av tømmer må det angis en leveringsplan med de aktuelle sortimenter og innenfor de enkelte terminer. Året er delt inn i 12 terminer, og samsvarer med kalendermånedene. Med leveringstermin forstås at skogeier har virke klart for henting ved bilvei. Hvis du samtidig inngår avtale med Viken Skog om gjennomføring av hogsten er det Viken Skogs ansvar å overholde dette.

Les mer om virkeskontrakt og betingelser 

Andelseierrabatter og tillegg til tømmerpris

I 2024 kan andelseiere benytte seg av følgende fordeler 

  • Eierskifttillegg for nye andelseiere: Kr 20 pr. m3
  • Helårsdriftstillegg (avvirkes uavhengig av vær og føre): Kr 40 pr. m3 (ikke i kombinasjon med enkel og pluss skogpakke)
  • Rabatt 15 % på plantekjøp sammen med tømmersalg
  • Gratis DinSkog
  • 30 % rabatt på skogpakker, kurs og rådgivningstjenester

 

Les mer om andelseiertillegg 

Avsetning til Skogfond

Avsetning til Skogfond gir gunstig finansiering ved bruk til investeringer i skogbrukstiltak.

Skogfond er et lovpålagt virkemiddel som skal sikre at du som skogeier har midler til å finansiere investeringer på din skogeiendom. Ved tømmerhogst skal en del av verdien på tømmeret settes av på skogfond. Beløpet som blir satt av til skogfond er ikke skattepliktig. Beløpet kan kun benyttes til aktiviteter knyttet til skogeiendommen.

Les mer om Skogfond 

Rotkjøp

Viken Skog er kjøper av tømmer på rot. Skogeier oppnår med dette å få oppgjør for tømmeret i forbindelse med avtaleinngåelse mot at Viken Skog selv kan bestemme innenfor en avtalt tidsperiode når det skal hogges.

En rotkjøpsavtale er en kontrakt som undertegnes av skogeier og i de fleste tilfeller av skogbruksleder på vegne av Viken Skog SA. Skogteigen som det gjøres avtale om beskrives i kontrakten. Teigen skal avmerkes på et kartvedlegg og synliggjøres med merking i terrenget.

Kontrakten kan tinglyses. Verdien av rotkontrakten tilsvarer anslått volum multiplisert med en beregnet nettoverdi pr. m³. Inntil 80% av denne verdien kan utbetales ved kontraktsinngåelse. Trekk og avsetning av skogfond foretas for 80 % av beregnet verdi i forbindelse med at avtalen inngås. Restoppgjør mot skogeier og skogfond foretas når alt tømmeret er innmålt og verdiberegnet.

Usikker på hvilken skogpakke som passer for deg?

Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende skogprat.

Kontakt oss

Vi tilbyr fortsatt våre vanlige tjenester innen salg av tømmer, hogst og planting med mer utenom skogpakkene. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med å skreddersy den løsningen som passer for deg.

Kontakt oss

Viken Skog Servicesenter mottar din henvendelse og vil ta tak i din forespørsel så raskt det lar seg gjøre - du hører fra oss!