Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Rådgivning og rettigheter

Vi bistår med rådgivning, taksering og veiledning for skogeiere, utbyggere og myndighetene basert på skogfaglig kompetanse. Sammen med Norges Skogeierforbund arbeider vi for å ivareta rettighetene til skogeier og best mulige rammebetingelser for et et aktivt skogbruk.

Rådgivningstjenester for skogeier

Vi tilbyr tjenester innenfor frivillig vern, verdsetting av skog, bistand ved eierskifte, utmarksforvaltning og på ulike miljøfaglige områder

Rettighetssikring og rammebetingelser for et aktivt skogbruk

Vi bistår med råd og veiledning når dine rettigheter som skogeier er truet, og arbeider sammen med Norges Skogeierforbund for best mulig rammebetingelser for et aktivt skogbruk

Tjenester til offentlig og private utbyggere

Viken Skog har lang erfaring med taksering, verdiberegninger og grunneierkontakt for utbygging og infrastruktur.

Utbygging og infrastruktur

Viken Skog tilbyr tjenester til offentlige og private utbyggere i forbindelse med vei- og baneprosjekter, til nettselskaper og ved utvikling av bolig- og næringseiendommer.

Vi har lang erfaring på områder som taksering og verdiberegninger av skog og kontakt med grunneiere for en rasjonell prosess for grunnerverv.

Les mer  

Rådgivningstjenester til skogeiere

Vårt team av erfarne rådgivere tilbyr rekke tjenester for utvikling og utnyttelse av ressursene på en skogeiendom. Andelseiere får 30% rabatt på ordinær timepris.

 

Frivillig vern av skog

Vern av skog skjer i hovedsak etter ordningen med frivillig vern som et samarbeid mellom skogeierorganisasjonene og naturvern-myndighetene. Vårt utgangspunkt er å gi deg som skogeier et best mulig beslutningsgrunnlag, og hvis du velger å gå videre med en verneprosess at erstatningsoppgjøret og vernebestemmelsene blir så fordelaktige som mulig. All bistand til deg som skogeier med frivillig vern bekostes av myndighetene. Les mer 

Verdsetting og bistand ved eierskifte

Verdsetting av skog kan være aktuelt for mange ulike formål – kjøp og salg av skog, generasjonsskifte, erstatning ved avståelse av grunn, vern av skog m.m.  Vi har lang erfaring er oppdatert på den mest effektive teknologien for taksering av skog.

Salg eller overdragelse av landbrukseiendom må planlegges grundig. Vi arrangerer kurs og tilbyr individuell rådgivning, ressursanalyser og har kontakter for henvisning til samarbeidende advokater eller regnskapskontor.  Les mer 

Utmarksforvaltning

Hvordan få mest mulig ut av utmarksressursene på eiendommen? Vi har grunnleggende kunnskaper eller kan henvise deg videre om hvordan jakt fiske og andre utmarksressurser kan utnyttes optimalt. Les mer 

Tjenester innen miljø og sertifisering

Vi tilbyr kurs i grunnleggende kunnskap om PEFC Norsk Skogstandard, og kan bistå med utarbeidelse av landskapsplaner eller nødvendig dokumentasjon for FSC sertifisering mv. Les mer 

Rettighetssikring og næringspolitikk

Alle som er andelseier eller leverer tømmer gjennom Viken Skog bidrar til å finansiere en felles næringspolitikk gjennom Norges Skogeierforbund.

Sammen med Norges Skogeierforbund arbeider vi for at dine rettigheter som skogeier blir ivaretatt på best mulig måte. Vi arbeider også for best mulig rammebetingelser for et aktivt skogbruk og utvikling av skogindustrien i Norge.

Les mer

Båndlegging og rådighetsinnskrenkninger

Mange skogeiere opplever at presset og restriksjonene mot å forvalte eiendommen aktivt øker. Myndighetene, miljøorganisasjoner og enkeltpersoner registrerer stadig flere naturtype- og arter. I tillegg kommer friluftskartlegging og evenutell omdisponering etter Plan- og bygningsloven. Trenger du som skogeier råd om hvordan du kan forholde deg til dette kan du kontakte en av våre rådgivere.

Les mer