Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Vinterbilvei

Vinterbilvei er vei som anlegges og baseres på tele og snø. Dette er veier som kan bygges og benyttes i områder med myr og hvor det kan være vanskelig å drive ut tømmer i barmarksesongen.


av

Skal en lykkes med vinterbilvei, krever det noe planlegging og forarbeide på høsten. Så fort det kommer kuldegrader og snø, skal veien pakkes og holdes fri for snø som har isolerende effekt. Etter hvert som telen går dypere i bakken, kan tyngden på kjøretøyet økes.

Der veien er planlagt å krysse myrer, er det viktig at grøftene anlegges min. 2 – 3 m fra veiskulder for å få stabilitet i veikroppen. Dette avhenger av hvor mye vann som finnes i myra. Avhengig av dybden på myra, så er det gunstig å begynne pakking med gravemaskin eller mindre traktor som ikke har for stort marktrykk. Etter hvert som telen går ned i veikroppen og fryser til, vil bæreevnen øke. Drammensslodden kan være grei å bruke til pakking etter at veien er kjørbar med traktor.

Vinterbilvei krever en trasè som er planert for stubber, steiner etc., slik at det blir en jevn overflate. Etter hvert som bæreevnen øker, kan den freses for snø og behandles som en vanlig skogsbilvei. Det er viktig at det er tilstrekkelig bredde på veien, den skal være 4,5 m på rettstrekk og bør ellers følge tekniske kravene til veiklasse 3.

For spørsmål ang. vinterbilveier, ta kontakt med veiplanlegger.