Veiforeninger

De fleste skogsbilveier som går over flere eiendommer er grunnlag for dannelse av veiforening. Hensikten med en veiforening er å sikre finansiering, ettersyn og vedlikehold av veinettet.


av Fredrik

Skogeiere som sokner til veien er sammensluttet og utgjør veiforeningen, og opptas som medlemmer i veiforeningen. Det dannes en kostnadsfordelingsnøkkel som sier hvilken andel den enkelte skogeier har i veien.

Det er i dag mange veiforeninger som er inaktive og ikke fungerer som de skal. Enhver veistrekning krever ettersyn, og godt veivedlikehold er lettere å gjennomføre dersom finansiering og oppfølging er på plass.

Veivedlikehold kan dekkes av inntekter fra m3 – avgifter, bomavgifter eller etter andelen den enkelte har i veien.

En velfungerende veiforening med aktive medlemmer, er et godt utgangspunkt for optimalt veivedlikehold og dermed høyere gevinst til skogeier ved tømmerdrifter.

For spørsmål eller bistand ang. veiforening/kostnadsfordeling, ta kontakt med veiplanlegger.