Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Veiforeninger

Dersom veien går over flere eiere eller flere har nytte av veien er det viktig å danne en veiforening som sikrer en rettferdig fordeling av kostnader. Veiforeningen har ansvar for finansiering, ettersyn og vedlikehold av veinettet.


av

Skogeiere som sokner til veien er sammensluttet og utgjør veiforeningen, og opptas som medlemmer i veiforeningen. Det dannes en kostnadsfordelingsnøkkel som sier hvilken andel den enkelte skogeier har i veien.

Det er i dag mange veiforeninger som er inaktive og ikke fungerer som de skal. Enhver veistrekning krever ettersyn, og godt veivedlikehold er lettere å gjennomføre dersom finansiering og oppfølging er på plass.

Veivedlikehold kan dekkes av inntekter fra m3 – avgifter, bomavgifter eller etter andelen den enkelte har i veien.

En velfungerende veiforening med aktive medlemmer, er et godt utgangspunkt for optimalt veivedlikehold og dermed høyere gevinst til skogeier ved tømmerdrifter.

For spørsmål eller bistand ang. veiforening/kostnadsfordeling, ta kontakt med veiplanlegger.