Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Ombygging

Det er stort behov for opprusting av eksisterende skogsbilveier i Østlandsområdet.


av

Mange av veiene ble anlagt på 1950-, 60- og 70-tallet, og holder dermed ikke alltid krav til dagens tømmertransport. Det er som regel stigning, krappe kurver, smal kjørebredde, trang snuplass, dårlige stikkrenner/grøfter og dårlig bærelag som må utbedres. 

Opprusting av skogsbilvei er søknadspliktig og det skal utarbeides byggeplan for opprustingstiltak, som skal vedlegges søknaden og sendes til landbrukskontoret i kommunen. Det skal også legges ved kart i målestokk 1:5 000 eller 1:10 000 og oversiktskart i 1:50 000 som viser tiltaket. Byggeplan utarbeides av veiplanlegger. Kostnader ved opprusting er varierende, alt avhengig av veiklasse og tilhørende terreng. Opprustingstiltaket skal følge; Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse (LMD 2013).

Normalen finner du her.

Søknad finner du her: landbruksdirektoratet.no

Det er viktig at anleggsarbeidet følges opp underveis slik at veien tilfredsstiller kravene som er satt. Veien skal tilslutt godkjennes av skogbrukssjefen i kommunen, og dette bør gjøres før anleggsmaskinene fraktes ut fra området. Oppfølgingen bør foretas av veiplanlegger som kjenner til veinormalene.

For spørsmål ang. opprusting, ta kontakt med veiplanlegger.