Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Kippetillegg / vanskelighetstillegg

Tømmertransportør kan kreve tillegg for frakting av tømmer på veier som ikke holder krav til godkjent bilvei.


av

I tømmerkontrakten, pkt. 5 og 6 under produkt- og miljøkrav, er det krav om at veien skal være godkjent for levering av virke og tilfredsstillende vedlikeholdt, brøytet og om nødvendig strødd.

Hvis veien ikke holder mål eller skaper problemer for tømmertransportøren, kan transportøren kreve tillegg ved henting av tømmer. Tilleggene deles i 2 kategorier, kippe- og vanskelighetstillegg.

Kippetillegg kan kreves når veien er i den forfatning at transportøren må sette fra seg hengeren og kjøre videre med bare bilen for å hente tømmer. Han må da frakte tømmer fra velteplass og ned til henger for å fylle denne. Dette er tidkrevende og lite effektivt, og kostnaden for dette trekkes i fra virkesoppgjøret til skogeier. Dette er unødige kostnader som kunne vært unngått hvis veien hadde blitt utbedret i forkant av tømmerdriften. Det er som regel enkle tiltak som skal til for å unngå slike problemer. 

Vanskelighetstillegg kan kreves når veien er i den forfatning at det skaper problemer for transportøren, men ikke behøver å sette igjen hengeren. Dette kan være trær/kratt som henger inn i veien, oppstikkende steiner som kan ødelegge dekk, trang snuplass etc. Vanskelighetstillegget er som regel forårsaket av manglende vedlikehold.

Begge tilleggene kan unngås ved god planlegging og riktig avsetning av skogfond. Det er mer fornuftig å utføre vedlikehold som kan dekkes av skogfond m/skattefordel før skogsdrift starter, enn å bli belastet for tillegg i etterkant som ansees som driftskostnad og som ikke kan dekkes av skogfond.

Hvis det oppstår tvil om det er grunnlag for å kreve tillegg, så kan veiplanlegger kontaktes som nøytral person i saken.

For spørsmål ang. kippe-/vanskelighetstillegg, eller det er tvil om veien din holder mål, ta kontakt med veiplanlegger.