Vedlikehold av skogsbilveier

Kunnskap er nøkkelen til gode veier, og du vil lære om alt innen vedlikehold og stell av skogsbilvei på kurset.

Gå til påmelding

Vedlikehold av skogsbilveier

Kunnskap er nøkkelen til gode veier, og du vil lære om alt innen vedlikehold og stell av skogsbilvei på kurset

Hva lærer jeg?

  • Hvorfor er det viktig å vedlikeholde skogsbilveiene?
  • Hva kan jeg som skogeier gjøre for at min vei ikke forfaller?
  • Hvordan blir en skogsbilvei påvirket av trafikkbelastning og miljøpåkjenninger?

Dette er noen av mange spørsmål du vil få godt svar på i kurs i vedlikehold av skogsbilveier. Kunnskap er nøkkelen til gode veier, og du vil lære om alt innen vedlikehold og stell av skogsbilvei på kurset.

Kursoppbygging

Teorikvelder: Gjennomgang av alle momenter tilknyttet vedlikehold av skogsbilveier. Tidsramme fra kl. 18 til 21.

Kursledere: Fredrik C. Løvenskiold (Veiplanlegger Viken skog SA)

Påmelding

Nye kurs annonseres høsten 2018!

Kontakt

Ta kontakt om du lurer på noe angående Skogeierskolen.