Tømmer & Marked 2019

Viken Skog jobber for å utvikle en komplett, bærekraftig og fremtidsrettet verdikjede basert på skogens ressurser. Konferansen "Tømmer & Marked 2019" setter søkelyset på hvordan ulike aktører i fellesskap kan legge til rette for en verdikjede i verdensklasse.

Gå til påmelding

Program

Velkommen til en nytenkende og entusiastisk konferanse som skal inspirere, bevege og skape handling gjennom felles forståelse for verdikjeden skog.

Opptatt av tømmer og skogindustri? Meld deg på!

Overordnet program finner du her

Konferansen går av stabelen torsdag 14. februar 2019, Sundvolden hotel. Vi kan presentere store nasjonale og internasjonale aktører. 

08:30 - 09:30 
REGISTRERING OG MINGLING

Næringsminster Torbjørn Røe Isaksen åpnet Tømmer & Marked i 2018. For 2019 vil skogeier og tidligere statsminister i Sverige, Göran Persson, stå for åpningen. Han er tydelig på at skogen må utnyttes mer intensivt, og har klare meldinger både til skogeiere og politikere om hva som skal til. Persson er kjent som en glimrende taler, og vil garantert inspirere og forklare hvorfor skogbruket er avgjørende for det grønne skiftet. Klare meldinger fikk vi også fra næringsminsteren i sin åpningstale i 2018:

«Dere i skog- og trenæringa er livsviktige: for klimaet, og for framtida i Norge. Skogen er ikke et museum. Det er ikke bare gjennom vern, men først og fremst gjennom aktiv forvaltning og bruk vi tar vare på skogressursene våre og utnytter dem best mulig.» 

Dette uttalte en dengang fersk næringsminister fra talerstolen på Tømmer & Marked 2018. Samtidig inviterte han seg selv tilbake: «Og så håper jeg å bli invitert tilbake. For da vet jeg at jeg har lyktes, og ikke mislyktes. Og for at dere kan spørre, og jeg fortelle hva vi har gjort siden sist». Isaksen gjør som han sier og kommer tilbake i 2019!

Etter åpningen har vi hentet inn grunnlegger og president i Wood Resources International, Håkan Ekström fra Seattle. Wood Resources International er det ledende internasjonale konsulentselskapet for globale markedsanalyser for tømmer og skogindustri. Ekström vil dra opp de store linjene om utviklingen i det internasjonale virkesmarkedet.  Han vil gi oss innsikt i å vurdere hvordan markedet og prisene på tømmer vil utvikle seg videre. Hvor lenge varer dagens høykonjunktur? Har vi nådd toppen?

09:30

DEL EN: ÅPNING

Göran Persson (tidl. statsminister i Sverige og skogeier)

Håkan Ekström (grunnlegger og president for Wood Resources International)

Torbjørn Røe Isaksen (næringsminister) 

 

11:05
PAUSE

 

11:20

DEL TO: HIGH TECH – FRA STUBBE TIL PRODUKTER I VERDENSKLASSE


Julie Brodtkorb (administrerende direktør, MEF)

John Chiang (investeringsdirektør Oceanwood, eier av Norske Skog)

Per A. Sørlie (administrerende direktør, Borregaard)

12:30 
LUNSJ

 

13:45
DEL TRE: BRUK AV TRE – INNOVASJON I HELE VERDIKJEDEN


Anita Krohn Traaseth (administrerende direktør, Innovasjon Norge)

Ulf Johansson (wood Supply & forestry manager, Ikea)

Jessika Szyber (forretningsutviklingsleder, Stora Enso)

14:50
PAUSE

Marco Janhunen (direktør for offentlig anliggender, UPM)

Morten Kristiansen (konsernsjef, Moelven)

Juho Nummela (konsernsjef, PONSSE)

Vi i Viken avslutter på EN-TO-TRE

16:30
SLUTT 

Les mer om talerne lenger ned på siden. 

Påmelding

Tømmer & Marked 2019

Sundvolden hotel, Hole 14. februar 2019 08:30 - 16:30

Andelseier kr. 695,- * Ordinær pris kr. 1 295,- Les mer Meld på

Tømmer & Høggere

Sundvolden hotel, Hole 14. februar 2019 16:00 - 22:00

Les mer Meld på

Talere

Torbjørn Røe Isaksen

Torbjørn Røe Isaksen

Næringsminister

Les mer

Torbjørn Røe Isaksen

Næringsminister

Næringsminster Torbjørn Røe Isaksen åpnet Tømmer & Marked i 2018. Klare meldinger fikk vi da: «Dere i skog- og trenæringa er livsviktige: for klimaet, og for framtida i Norge. Skogen er ikke et museum. Det er ikke bare gjennom vern, men først og fremst gjennom aktiv forvaltning og bruk vi tar vare på skogressursene våre og utnytter dem best mulig.» Dette uttalte en dengang fersk næringsminister fra talerstolen på Tømmer & Marked 2018. Samtidig inviterte han seg selv tilbake: «Og så håper jeg å bli invitert tilbake. For da vet jeg at jeg har lyktes, og ikke mislyktes. Og for at dere kan spørre, og jeg fortelle hva vi har gjort siden sist». Isaksen gjør som han sier og kommer tilbake i 2019!

Kontakt

Göran Persson

Göran Persson

Tidligere Statsminister i Sverige

Les mer

Göran Persson

Tidligere Statsminister i Sverige

Göran Persson er en av de mest profilerte europeiske politikere i nyere tid. Han var leder for Socialdemokratene og statsminister i Sverige fra 1996 til 2006. Persson er også skogeier. Etter at han gikk av som statsminister har han benyttet sin erfaring som rådgiver i offentlig sektor, finansmarkedene og internasjonal politikk. Han har også engasjert seg sterkt i internasjonal skogpolitikk blant annet som leder av European Forest Institute sitt «Think Forest» program.

Persson er selv en aktiv skogeier, og med et sterkt engasjement for skogens rolle både i klimakampen og for verdiskaping og økonomisk vekst. På et seminar i regi av Vitenskapsakademiet beskrev han dette blant annet som at «Jag har varit Statsminister i en skog». Han er klar på at «skog skal brukes», og en talsmann for at vi må drive et mye mer intensivt skogbruk.

Persson er kjent som en svært dyktig taler og vil åpne Viken Skogs konferanse Tømmer & Marked.

Kontakt

Per A. Sørlie

Per A. Sørlie

Administrerende direktør Borregaard-konsernet

Les mer

Per A. Sørlie

Administrerende direktør Borregaard-konsernet

Per A. Sørlie har vært administrerende direktør og leder for hele Borregaard-konsernet siden 1999. Han er utdannet siviløkonom fra NHH. Han startet som økonomidirektør i Borregaard i 1990. 

Sørlie har vært styreleder i Norsk Industri, samt styremedlem i det børsnoterte finanskonsernet Sampo i Finland. Han er i dag styremedlem i Inspiria Science Center i Sarpsborg. Borregaard har ett av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffineri. Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier og biomaterialer som kan erstatte oljebaserte produkter. Borregaard ble børsnotert i 2012, og selskapet har 1100 ansatte fordelt på fabrikker og salgskontorer i 16 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika.  

Kontakt

Anita K. Traaseth

Anita K. Traaseth

Administrerende direktør i Innovasjon Norge

Les mer

Anita K. Traaseth

Administrerende direktør i Innovasjon Norge

Anita Krohn Traaseth er administrerende direktør i Innovasjon Norge, og har tidligere vært første kvinnelige toppsjef i Hewlett-Packard Norge. Krohn Traaseth er utdannet innenfor markedsøkonomi, kommunikasjon og ledelse på Handelshøyskolen BI. Hun har også gjennomført lederprogram på Harvard og er sertifisert innenfor strategi og innovasjon fra MIT.

Krohn Traaseth har mottatt flere norske utmerkelser, blant annet prisen for beste kvinnelige leder i IT bransjen i 2012 og Årets Sosiale Medie Personlighet i 2013. Anita er også anerkjent internasjonalt og finnes på lister som "Top 20 Women in Business in Northern Europe", "Top 50 Most Inspiring Women in European tech" i 2015 og 2016 og "On the Radar of Emerging Thinkers" i 2018.

Krohn Traaseth er en samfunnsengasjert næringslivsleder, mor til tre døtre, skribent og forfatter. I 2014 utga hun bestselgeren «Godt nok for de svina» – en leders tanker om mot, sårbarhet og troverdighet på Cappelen Damm. En halv million kroner av inntektene fra boken er donert til #HearMyVoice – et initiativ som ble etablert i 2015 med Plan Norge International for å fremme unge kvinners stemmer i Sør.

Kontakt

Håkan Ekström

Håkan Ekström

Grunnlegger og president for Wood Resources International

Les mer

Håkan Ekström

Grunnlegger og president for Wood Resources International

Håkan Ekström er grunnlegger og president for Wood Resources International, det ledende internasjonale konsulentselskapet for markedsanalyser av tømmermarkedet og skogindustrien. Ekström er redaktør for blant annet Wood Resources Quarterlym en 50 siders rapport med detaljert informasjon om priser på cellulose, sagtømmer og handel med ulike tre- og biomasse produkter.

 Håkan Ekström er sannsynligvis den fremste analytikeren i den globale skogindustrien. Han er bosatt i Seattle, og kommer til Tømmer & Marked for å gi oss innsikt i den siste globale utviklingen og hvordan dette vil påvirke tømmermarkedet i Skandinavia.

Kontakt

John Chiang

John Chiang

Eier av Norske Skog, Oceanwood

Les mer

John Chiang

Eier av Norske Skog, Oceanwood

Ny eier av Norske Skog, Oceanwood deltar på konferansen. Fra det britiske hedgefondet kommer investeringsdirektør John Chiang. Gjeldssituasjonen til Norske Skog er avklart, hva er planen videre?

Kontakt

Ulf Johansson

Ulf Johansson

Wood Supply & Forestry Manager hos IKEA

Les mer

Ulf Johansson

Wood Supply & Forestry Manager hos IKEA

Ulf Johansson er "Wood Supply & Forestry Manager" hos IKEA. På Tømmer & Marked vil han snakke om deres satsning på økt bruk av tre i produktutviklingen og emballasje som en konsekvens av økt netthandel. IKEA kjøper tømmer fra 54 land, hvorav furu er det største treslaget. IKEA har et tømmerforbruk på ca 20 millioner kubikk i året. For å møte etterspørselen ser de nå på nye markeder å kjøpe virke fra. Johansson kommer også til å snakke om IKEAS satsing på trebaserte tekstiler.

Kontakt

Julie M. Brodtkorb

Julie M. Brodtkorb

Administrerende direktør i MEF

Les mer

Julie M. Brodtkorb

Administrerende direktør i MEF

Julie M. Brodtkorb er administrerende direktør i MEF, Maskinentreprenørenes Forbund. Fra 2013 - 2017 var hun statssekretær og stabssjef ved Statsministerens kontor. MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer over 2060 små, mellomstore og store bedrifter. Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører. Samlet omsetter medlemsbedriftene for rundt 77 milliarder kroner i året og sysselsetter litt over 30.000 arbeidstakere. På Tømmer & Marked vil Brodtkorb ta for seg rollen til hogstentreprenørene og hvordan de kan bidra til en verdikjede i verdensklasse. Hva vil i så fall kreves av rammebetingelser og tiltak?

Kontakt

Juho Nummela

Juho Nummela

Konsernsjef i Ponsse.

Les mer

Juho Nummela

Konsernsjef i Ponsse.

Juho Nummela konsernsjef i Ponsse siden 2008 deltar på Tømmer & Marked 2019. Ponsse er en familieeid bedrift etablert i 1970 og er i dag en av verdens ledende produsenter av skogsmaskiner. Ponsse utvikler kontinuerlig sine produkter og tjenester, og åpnet i august en helt ny og vesentlig større fabrikk i Veremä i Finland. Det sies at denne skal være verdens mest moderne skogsmaskinfabrikk.

Ponsse beskriver seg som «A logger’s best friend» og driver konstant utvikling av produkter og tjenester basert på ønsker og behov fra sine kunder. På Tømmer & Marked blir Nummela utfordet til å fortelle om hvordan Ponsse kan bidra til utvikling av verdikjeden. Hva blir det neste teknologiske skiftet i skogbruket?

Kontakt

Jessika Szyber

Jessika Szyber

Forretningsutviklingsleder i Stora Enso

Les mer

Jessika Szyber

Forretningsutviklingsleder i Stora Enso

Jessika Szyber er forretningsutviklingsleder i Store Enso. Hun vil presentere Stora Enso sin satsning på krysslimt tre. Stora Enso har lenge vært markedsledene på dette området. Hittil har produksjonen vært i Østerrike, men de investerer nå 500 millioner kroner i en helt ny fabrikk i tilknytning til sagbruket i Gruvön. 

Stora Enso spiller en viktig rolle for å forenkle planleggingen av prosjektene som skal bygges med tre. De tilbyr en rekke digitale verktøy for å øke kunnskapsnivået og samarbeidet for alle aktører i verdikjeden. 

Szyber har en Master of Science, Civil Engineering (M.Sc. CE.) ved Royal Institute of Technology, Stockholm, Sverige. Hun har blant annet jobbet som konsulent i flere store infrastrukturprosjekter som prosjektleder ved Norra länken, Northern Link, Kvalitetsstyring på Citybanan Railway Project og produksjonsplanlegger for den utvidede T-banelinjen i Stockholm. Szyber hadde også rollen som konsernsjef for store prosjekter i Sweco før hun startet i Stora Enso som forretningsutviklingsleder.

Stora Enso har lenge vært Europas største leverandør av byggematerialer i tre, og de opplever nå en sterkt økende etterspørsel globalt etter krysslimt tre.

Kontakt

Morten Kristiansen

Morten Kristiansen

Konsernsjef i Moelven

Les mer

Morten Kristiansen

Konsernsjef i Moelven

Morten Kristiansen er konsernsjef i Moleven Industrier ASA. Kristiansen har vært konsernsjef i Moelven siden 2015. Kristiansen er utdannet bygningsingeniør og diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI og har vært ansatt i Moelven i perioden fra 1981 – 1994 og igjen siden 2000. Han kom fra stillingen som direktør i Moelven Industrier med ansvar for område Skog før han ble konsernsjef. Moelven er et skandinavisk industrikonsern som produserer byggevarer og systemer for byggebransjen. Moelven er en virksomhet som i mer enn 100 år har levert samfunnsnyttige og bærekraftige produkter og tjenester. Moelven ønsker, sammen med sine kunder, å bruke mulighetene for å drive frem både små og store innovasjoner. Moelven ser blant annet at kravet til foredlingsgraden øker, og kan bidra til å industrialisere, effektivisere og videreutvikle byggeprosessen. Moelven ønsker å være en pålitelig aktør som kunder og leverandører stoler på.

Kontakt

Marko Janhunen

Marko Janhunen

Direktør i UPM for offentlige anliggender

Les mer

Marko Janhunen

Direktør i UPM for offentlige anliggender

I UPM jobber Janhunen med saker som er spesielt relatert til EUs miljø-, energi-, transport- og klimapanel. Han har vært engasjert i avansert biodrivstoffpolitikk siden 2012 og har deltatt i en rekke arbeidsgrupper som støtter opptaket av avanserte biodrivstoff i EU og på nasjonalt nivå.

Janhunen er en av grunnleggerne og den nåværende lederen av Ledere av bærekraftig biobrensel (LSB), en avansert biodrivstoffkoalisjon bestående av 13 selskaper fra ni land som fremmer opptak av avansert biodrivstoff. For tiden er Marko både leder av LSB og medlem av konsernledelsen.

Janhunen har jobbet med offentlige og politiske spørsmål, samt problemstillinger knyttet til bærekraft, miljø og energiproblemer i nærmere 20 år.

Av utdannelse har Janhunen en mastergrad i politisk historie fra Universitetet i Helsingfors, en mastergrad i europeiske saker fra Europarådets høyskole i Brugge, Belgia, og en Executive MBA fra Helsinki School of Economics. Han snakker finsk, engelsk, tysk, fransk og svensk.

Kontakt

Våre sponsorer

Stora Enso er en ledende leverandør av fornybare løsninger innenfor emballasje, biomaterialer, tre og papir på det globale markedet.

Våre kunder inkluderer emballasje, snekker- og byggebransjer samt utgivere, trykkerier og papirhandlere.

 Vårt formål: Gjør det bra for mennesker og planeten. Bytt fossilbaserte materialer med fornybare løsninger.

 

PONSSE vil være tilstede med nye maskiner under konferansen.

PONSSE har spesialisert seg på produksjon, salg, service og teknologi av skogsmaskiner for kortvirkesmetoden og drives av oppriktig interesse for sine kunder. PONSSE utvikler og produserer bærekraftige og innovative avvirkningsløsninger basert på kundenes behov. Selskapet ble etablert av skogsentreprenør Einari Vidgrén i 1970 og har siden den gang vært en leder innen hogstteknologi basert på kortvirkesmetoden.

 

Landkreditt er tilstede under konferansen, så kom gjerne innom standen og slå av en prat.

Landkreditt Bank er en norsk bank med lange tradisjoner og solide røtter på bygda. Vi har alle banktjenestene på nett, brett og mobil - derfor er vi tilgjengelig der du er. Virksomheten er rettet både mot person- og næringslivsmarked, hvor landbruk utgjør hovedtyngden.

Å bli kunde i Landkreditt Bank er sunt bankvett - både for bønder og byfolk!

 

Vi er på plass under konferansen og gleder oss til en prat med nettopp deg!

Brann, storm og snø ødelegger store skogverdier.  Skogbrand har forsikret norske skoger i over 100 år. Vi kjenner skogbruket og produktene våre er tilpasset nettopp din skog.

 

Kontakt

Ta kontakt om du lurer på noe angående Tømmer & Marked 2019