Tømmer & marked 2020

Årets viktigste møteplass for deg som er opptatt av tømmer og skogindustri

Andelseier kr. 800,-
Ordinær pris kr. 1 300,-
*Priser ekskl. mva.

Velkommen til en nytenkende og entusiastisk konferanse som skal inspirere, bevege og skape handling gjennom felles forståelse for verdikjeden skog.

 

 

Ikke bare er det årets viktigste møteplass for alle som er opptatte av tømmer og skogindustri; du får også en unik mulighet til å høre de mest innovative og visjonære hodene snakke om brennaktuelle temaer som bærekraft og verdiskaping. Skogen er en naturressurs som bør forvaltes på best mulig måte til fellesskapets beste. Enten man eier skog eller ikke; skogen angår oss alle.

Gjennom 5 år har den årlige konferansen Tømmer & Marked vokst til å bli Skandinavias største i sitt slag. Den setter dagsorden for både skogeiere, politikere og skogindustri.

Som en bonus har vi kanskje det aller mest engasjerte publikummet – her finner du næringslivstopper fra både lokalt og nasjonalt næringsliv, skogeiere, forskere, politikere og representanter fra skogindustrien i skjønn forening. Felles er ønsket om å få presentert det aller siste innenfor innovativ tenkning – fra kompetente og nytenkende hoder. Konferansen har blitt et viktig samlingspunkt der man kan treffe nye kontakter på tvers av bransjer og interessefelt. Vi legger forholdene til rette for verdens eldste form for kommunikasjon; samtaler mellom mennesker som møtes. Gjerne rundt et bål og med en matbit i hånda, slik folk har knyttet nye kontakter og delt felles visjoner til alle tider.

 


 

 

Talere og medvirkende

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Leder Senterpartiet

Les mer

Trygve Slagsvold Vedum

Leder Senterpartiet

Møt skogengasjerte Trygve Slagsvold Vedum på Tømmer & Marked 2020 og hør hans innlegg: "På tide med en mer offensiv skogpolitikk og fokus på eiendomsrett?"

«

Tommy Sandum

Tommy Sandum

Motorsagkunstner

Les mer

Tommy Sandum

Motorsagkunstner

Se Tommy Tømmerhøgger utføre tømmerkunst i ypperste klasse. Hver figur er inspirert av formen og følelsen av tre.

«

Arne Brimi

Arne Brimi

Mesterkokk

Les mer

Arne Brimi

Mesterkokk

Vi er så heldig å få besøk av mesterkokken Arne Brimi under årets konferanse. Han skal dele sine tanker om bærekraft, og skogen som naturressurs og holder et  miniforedrag rett før lunsj.

«

Stephen Mackie

Stephen Mackie

Senior Vice President, Canadian Operations, Canfor

Les mer

Stephen Mackie

Senior Vice President, Canadian Operations, Canfor

Canfor er et av verdens største skogindustriselskaper, omsetter for nærmere 50 milliarder kroner, og produserer 7,2 millioner board feet med trelast (ca 17 millioner kubikk).

«

Jan Åström

Jan Åström

Styreleder, BillerudKorsnäs

Les mer

Jan Åström

Styreleder, BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs leverer pakkematerialer og løsninger som utfordrer konvensjonell emballasje for en bærekraftig fremtid. De er en verdensledende leverandør av nye fiberbaserte emballasjematerialer og har kunder i over 100 land.

«

Kaj-Martin Georgsen

Kaj-Martin Georgsen

Direktør samfunnsansvar og næringspolitikk, DNB

Les mer

Kaj-Martin Georgsen

Direktør samfunnsansvar og næringspolitikk, DNB

Kaj-Martin Georgsen er direktør for samfunnsansvar og næringspolitikk i DNB, hvor han har jobbet siden 2010. Før det jobbet han med næringspolitikk og strategi i det som i dag er Eika-Gruppen, som eies av norske sparebanker. Han har tidligere vært politisk rådgiver i Høyres stortingsgruppe og i Finans­departementet. Kaj-Martin er utdannet fra Sciences Po Paris og University of Chicago.

«

Ingebjørg Skaare

Ingebjørg Skaare

Seniorarkitekt, Snøhetta

Ingebjørg Skaare

Seniorarkitekt, Snøhetta

«

Johan Freij

Johan Freij

Sjef for forretningsområdet Skog og Landbruk, Danske Bank

Les mer

Johan Freij

Sjef for forretningsområdet Skog og Landbruk, Danske Bank

Johan Freij er ansvarlig utgiver av Danske Bank sitt nyhetsbrev «Skog & Ekonomi», og har markert seg som en ledende analytiker på tømmermarkedet. Freij er også en glimrende taler, og var innleder på Tømmer & Marked i 2018 der han blir husket for sitt uttrykk om at vi var inne i en «perfekt storm i skogen», hvor alle markeder var i vekst og med utsikt til høyere priser. Nå er markedet snudd, og spørsmålet er hvor langt ned vi skal, og hvor lenge det går før dert snur. Freij vil gi oss en analyse av de viktigste markedene som påvirker etterspørselen etter tømmer i Skandinavia.

«

Ina Vikøren

Ina Vikøren

Bærekraftsjef, Hennes & Mauritz

Ina Vikøren

Bærekraftsjef, Hennes & Mauritz

«

Ove Gusevik

Ove Gusevik

Leder for Investment banking SpareBank 1 Markets

Ove Gusevik

Leder for Investment banking SpareBank 1 Markets

«

Rolf Røtnes

Rolf Røtnes

Daglig leder i Samfunnsøkonomisk Analyse

Les mer

Rolf Røtnes

Daglig leder i Samfunnsøkonomisk Analyse

Rolf Røtnes er daglig leder i Samfunnsøkonomisk analyse. De utfører bl.a. analyser på oppdrag fra Innovasjon Norge. Rolf har betydelig erfaring som prosjektleder i utrednings- og evalueringsoppdrag. Han har tidligere vært daglig leder i Damvad Norge og direktør i både ECON Analyse og Nærings- og handelsdepartementet.

«

Arthur Buchardt

Arthur Buchardt

Investor og finansmann

Les mer

Arthur Buchardt

Investor og finansmann

Verdens høyeste trehus - erfaringer og hva blir det neste?

«

Martin Holmgren

Martin Holmgren

VD i Stora Enso Skog

Martin Holmgren

VD i Stora Enso Skog

«

Våre sponsorer

De er alle tilgjengelig på stands under konferansen, ta turen innom for en hyggelig prat!

John Deere Forestry

John Deere Forestry

Les mer

John Deere Forestry

John Deere var fast bestemt på å bygge sin forretning basert på integritet, kvalitet, engasjement og innovasjon. Disse verdiene lever og ånder den dag i dag. Dette legger føringene for arbeidet deres, kvaliteten de tilbyr og den kundebehandlingen du skal motta. De er verdensledende innen produksjon av utstyr til skogsdrift.

Stora Enso

Stora Enso

Stora Enso er et finsk-svensk selskap og verdens nest største skogsindustrikonsern.

Les mer

Stora Enso

Stora Enso er en ledende leverandør av fornybare løsninger innenfor emballasje, biomaterialer, tre og papir på det globale markedet. Deres formål: Gjør det bra for mennesker og planeten. Bytt fossilbaserte materialer med fornybare løsninger.

Landkreditt

Landkreditt

Landkreditt Bank er en norsk bank med lange tradisjoner og solide røtter på bygda.

Les mer

Landkreditt

Landkreditt Bank er en norsk bank med lange tradisjoner og solide røtter på bygda. De har alle banktjenestene på nett, brett og mobil - derfor er de tilgjengelig der du er. Virksomheten er rettet både mot person- og næringslivsmarked, hvor landbruk utgjør hovedtyngden. Å bli kunde i Landkreditt Bank er sunt bankvett - både for bønder og byfolk!

Skogbrand

Skogbrand

Skogbrand er det eneste forsikringsselskapet som forsikrer skog i Norge.

Les mer

Skogbrand

Storm og brann ødelegger store skogverdier. Skogbrand ble stiftet for over 100 år siden av skogeiere for skogeiere. Vi er det eneste forsikringsselskapet som forsikrer skog i Norge, og mer enn 40 000 skogeiendommer er forsikret gjennom oss. I dag er vi et skadeforsikringsselskap med forsikringer innenfor skog og næring knyttet til skogsdrift. Skogforsikringen følger skogeiendommen, og alle forsikringskunder er medeiere i selskapet. Skogbrand er engasjert i skadeforebyggende arbeid og er en av organisasjonene bak Skogens Brannvoktere. Vi samarbeider tett med bl.a. myndighetene, forskningsmiljøer og skogorganisasjoner, og er en pådriver for prosjekter som kartlegger og konkretiserer tiltak for å senke risikoen for skogskader.

Kontakt og presse

Ta kontakt om du lurer på noe angående Tømmer & Marked 2020 eller har spørsmål knyttet til presseakreditering