Tilbakeblikk på innlederne under:

Tømmer & Marked 2019

 

Del I: ÅPNING AV TØMMER & MARKED 2019

- Skogen skal brukes! Den er vårt største bidrag til å bekjempe klimaendringene. Dere sitter på den avgjørende ressursen, ikke la noen hindre dere fra å bruke skogen, sa tidligerer statsminister i Sverige og skogeier Göran Persson til begeistrede deltakerer på Tømmer & Marked 2019.

Se Göran Perssons åpningstale her

Neste åpningsinnlederen var Håkan Ekström. Ekström er grunnlegger og president for Wood Resources International; det ledende internasjonale konsulentselskapet for markedsanalyser av tømmermarked og
skogindustri. Ekström er redaktør for blant annet Wood Resources Quarterly, en 50-siders rapport med
detaljert informasjon om priser på cellulose, sagtømmer og handel med ulike tre- og biomasseprodukter.
Ekström er sannsynligvis den fremste analytikeren i den internasjonale skogindustrien.

Hans innlegg hadde navnet "Forest Industry Competitiveness in the Nordic Countries and Beyond. Global Trends and Nordic Impact."

Se Håkan Ekströms presentasjon her

Klare meldinger fikk vi fra næringsminsteren i sin åpningstale i 2018: "Dere i skog- og trenæringa er livsviktige: for klimaet, og for framtida i Norge. Skogen er ikke et museum. Det er ikke bare gjennom vern, men først og fremst gjennom aktiv forvaltning og bruk vi tar vare på skogressursene våre og utnytter dem best mulig.» Samtidig inviterte han seg selv tilbake: «Og så håper jeg å bli invitert tilbake. For da vet jeg at jeg har lyktes, og ikke mislyktes. Og for at dere kan spørre, og jeg fortelle hva vi har gjort siden sist». Isaksen gjorde som han sa og kom tilbake i 2019! Han fikk også tid til en prat med entreprenør Ståle Fagerås foran sin splitter nye PONSSE hogstmaskin som var utstilt for anledningen. 

Torbjørn Røe Isaksen sin tale kommer her!

Del II: HIGH TECH – FRA STUBBE TIL PRODUKTER I VERDENSKLASSE

Maskinentreprenører er, ved siden av skogeiere da, den kanskje viktigste brikken i verdikjeden vår – og den delen som de siste 30 årene har vært gjennom den mest radikale produktivitetsveksten. Administrerende direktør Julie Brodtkorb i MEF deltok på konferansen.  Hun representerer en bransje som omsetter for 77 milliarder kroner i året og med over 30 000 arbeidstakere. På konferansen ble hun utfordret til å fortelle hvordan hun og «tømmerhøggerne» sammen med Viken Skog som representerer skogeierne kan bidra til å utvikle et maskinskogbruk i verdensklasse.

Det er vanskelig å arrangere Tømmer & Marked uten Norske Skog. For 2018 innledet daværende konsernsjef Lars Sperre. I 2016 hadde vi invitert inn styreleder, Sven Ombudstvedt. Og for i år John Chiang (investeringsdirektør Oceanwood, eier av Norske Skog). I 2018 ble det endelig en avklaring på gjeldssituasjonen. Ny eier er Oceanwood Capital, et hedgefond styrt fra London. De forvalter kapital for insitusjonelle investorer, i stor grad pensjonsfond. Vårt spørsmål til Mr. Chiang var, nå som gjeldssituasjonen er avklart, hva er planen videre?

Per Sørlie, administrerende direktør i Borregaard har ledet bedriften gjennom en omstilling fra en tradisjonell cellulosefabrikk til nå å være verdensledende innen biokjemikalier. Under Sørlie sin ledelse har Borregaard utviklet seg til en solid bedrift, med svært høy innovasjonsgrad, og god lønnsomhet. De har vunnet en rekke internasjonale og norske priser innen innovasjon, bærekraft og bidrag til «climate change».  Per Sørlie sitt innlegg hadde tittelen «Bærekraftige kjemikalier fra skogen».

Del III: BRUK AV TRE – INNOVASJON I HELE VERDIKJEDEN

Stora Enso er velkjent i Norge som en av våre aller største kjøpere av massevirke. Mindre kjent i Norge er at de også er en av Europas aller største produsenter av trelast, og at de har vært en pioner på krysslimt tre med sine fabrikker i Østerrike. Fra Stora Enso deltok Jessica Szyber, Leder for Forretningsutvikling. Foruten å presentere deres store nye satsning i Gruvön, snakket hun også om hvordan de jobber med kompetanse og teknologiutvikling for å forenkle byggeprosessen gjennom bedre planlegging og forenklinger i hele verdikjeden.

Se presentasjonen til Stora Enso

Den neste taleren var en  de aller fleste i salen kjente godt til – Morten Kristiansen, konsernsjef i Moelven. Morten var innleder på den aller første Tømmer & Marked konferansen i 2016, og er så sentral for verdiskapingen i skog- og trenæringen i Norge at vi ønsket han tilbake. Moelven har under Kristiansen sin ledelse utviklet seg kraftig, og leverte nylig det beste resultatet noensinne i selskapets historie.

Se Moelvens nye film: En fornybar reise fra frø til verdens høyeste trehus

Konsernsjef i PONSSE Johu Nummela ble utfordret til å fortelle  om hvordan PONNSE kan bidra til utvikling av verdikjeden. - Hva blir det neste teknologiske skiftet i skogbruket? 

Se presentasjonen til PONSSE