Skogeier bosatt i Oslo og omegn: "Oslomøtet"

Delta og få siste nytt om tømmermarkedet, fagkompetanse som lønner seg og informasjon om hvordan få en enklere og mer lønnsom hverdag som skogeier.

Gå til påmelding

Møtet er åpent og gratis, men du må være påmeldt i forkant

Overordnet program

GÅ TIL UTSKRIFTSVENNLIG PROGRAM HER

Velkomst og servering av rundstykker fra kl. 17:00  

Programstart kl. 17:00:

Velkommen - Siste nytt fra Viken Skog

 

Olav Breivik, styreleder Viken Skog og Tor Henrik Kristiansen, daglig leder Viken Skog

"Vern eller bruk" Per Skorge, adm.dir. Norges Skogeierforbund
"Viken Skogpakker - enklere hverdag som skogeier"

Helene N. Ruud, markedsleder Viken Skog

Lars Kr. Haug og Even Bergseng, skogsjefer Viken Skog

"Hva anbefales av skogforsikringer? Skogbrand svarer»

Ole Stabekk, rådgiver Skogbrand og Trude Rønning Okkenhaug, Skogbrand
"Tenk Tre - hvordan kommunisere skognæringen til folk flest" Bård Skjørtorp, daglig leder Los & Co og Linda C. Strømsod, kommunikasjonsleder Viken Skog
Tewo Erland Lundby, COO / Operativ sjef Termowood
Markedsutviklingen - siste nytt Heidi Tandberg, salgssjef Viken Skog og Stig Hellerud, Supply Chain Manager Viken At Market
"Skogsbilveier - nøkkelen til høyere tømmerinntekt" Fredrik C. Løvenskiold, Veiplanlegger Viken Skog

"Ungskogpleie – den beste investeringen"

Even Bergseng, Skogsjef Viken Skog
Forventet slutt mellom kl. 20.30 - 21.00

ANDRE AKTØRER TILSTEDE

Slå av en prat med:

Norgesplanter AS

Norgesplanter AS

Les mer

Norgesplanter AS

Vi er lokalisert i Hokksund, nærmere bestemt Semsveien 44 på planteskolen. Vi er lokalisert på den samme plassen som vårt datterselskap – Norgesplanter AS. De dyrker og steller planter som skal vokse seg til store og flotte trær som binder mengder av Co2, samt at de kan gi skogeiere god ressursutnyttelse

Skogbrand

Skogbrand

Skogbrand er det eneste forsikringsselskapet som forsikrer skog i Norge.

Les mer

Skogbrand

Storm og brann ødelegger store skogverdier. Skogbrand ble stiftet for over 100 år siden av skogeiere for skogeiere. Vi er det eneste forsikringsselskapet som forsikrer skog i Norge, og mer enn 40 000 skogeiendommer er forsikret gjennom oss. I dag er vi et skadeforsikringsselskap med forsikringer innenfor skog og næring knyttet til skogsdrift. Skogforsikringen følger skogeiendommen, og alle forsikringskunder er medeiere i selskapet. Skogbrand er engasjert i skadeforebyggende arbeid og er en av organisasjonene bak Skogens Brannvoktere. Vi samarbeider tett med bl.a. myndighetene, forskningsmiljøer og skogorganisasjoner, og er en pådriver for prosjekter som kartlegger og konkretiserer tiltak for å senke risikoen for skogskader.

Sikringsradioen

Sikringsradioen

Les mer

Sikringsradioen

SIKRINGSRADIOEN AS er en nonprofit-virksomhet som eies av Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag, Norsk Sau og Geit og Norsk Landbrussamvirke. Hver av eierorganisasjonene er representert i SIKRINGSRADIOENS styre.