Norsk PEFC Skogstandard

Grunnkurs tilpasset deg som skogeier

Gå til påmelding

Hva lærer jeg?

  • Hvor finner jeg informasjon om miljøverdier i egen skog?
  • Hvilke trær skal bli livsløpstrær?
  • Hva innebærer sertifiseringsavtalen?

Svar på disse og mange andre spørsmål kan du få på grunnkurs i Norsk PEFC Skogstandard. Krav til slik kunnskap er nedfelt i sertifiseringsavtalen og obligatorisk for skogeiere som ønsker å planlegge, administrere og gjennomføre hogst i egen skog.

Norsk PEFC Skogstandard består nå av 27 kravpunkt, som er kategorisert etter forvalteransvar og planlegging, hogst og skogbrukstiltak samt særskilte miljøverdier. Kurset gir deg grunnleggende kunnskap om alt dette.

Kursoppbygging

Teorikveld: Gjennomgang av samtlige 27 kravpunkt. Diskusjoner. Deltagelse gir bestått teori. Tidsramme fra 18 til 21. 

Utekveld: Gjennomgang av de viktigste praktiske kravpunktene. Diskusjoner. Deltagelse gir bestått praksis. Tidsramme fra 18 til 21. 

Kursleder: Elling Tryterud (rådgiver, Viken Skog).

Ta kontakt med Viken Skog Servicesenter for å melde din interesse for kurs om det ikke er oppførte datoer.

Kontakt

Ta kontakt om du lurer på noe angående skogeierskolen.