Generasjonsskifte

Et "Viken Advokat kurs" på tema generasjonsskifte og eiendomsoverdragelse. På kurset tar vi opp viktige spørsmål som oppstår ved overdragelse av landbrukseiendom.

Gå til påmelding

Hva lærer jeg?

  • Fastsettelse av kjøpesum
  • Økonomiske rammer for fortsatt drift og rettferdighet mellom arvinger
  • Konsesjon, bo- og driveplikt
  • Hvordan skatten påvirkes av kjøpesum og hvilke deler av salget som kan skje skattefritt
  • Fradeling av tomter, bruksretter m.v.
  • Overføring fra dødsbo, overføring av alt med en gang, gradvis overføring
  • Hvilken betydning det har om kostnader belastes den som overdrar eller den som overtar
  • Alternative måter å organisere virksomheten/overdragelsen på

Dette er noen av mange spørsmål du vil få godt svar på i kurs om generasjonsskifte og eiendomsoverdragelse.

Kursoppbygging

Kurskveld: Gjennomgang og diskusjon av problemstillinger, herunder skattemessige konsekvenser knyttet til de valg partene står overfor ved overdragelse av eiendom. Tidsramme fra kl. 18.00 til 21.00.

Kursledere: Advokat Nils Mugaas og advokat Erik Chr. Heen fra Advokatfirmaet Bentzen. 

Ta kontakt med Viken Skog Servicesenter for å melde din interesse for kurs om det ikke er oppførte datoer.

Påmelding

Kontakt

Ta kontakt om du lurer på noe angående Skogeierskolen.